God formiddag.

Hold av uke 7 og bli med på morroa! Da er det igjen klart for «Vinterlyd i Båtsfjord».

Tiden går fort, og vi vil allerede nå melde at årets Båtsfjord i fest vil bli arrangert 2.-4. august.

Fristen for å levere tilbud i konkurransen om ny avtale på kystruten (hurtigruten) Bergen-Kirkenes gikk ut fredag 12. januar. Kystruten er en av de viktigste transportårene for kystsamfunnene. Nå får vi håpe at resultatet blir at vi får en like god løsning som vi har i dag for den videre driften av våre hurtigruter.

Anne Kirsti Kjenne vil vikariere som prest i Båtsfjord fram til og med 31.5.18. Hun vil også delta på menighetsråds- og utvalgsmøtene fremover som prestens vikar.

Øst-Finnmark avfallsselskap melder at de i uke 3 og 4 vil dele ut sekker for innsamling av plastavfall. Innsamlingen av plast vil foregå på samme dag som papir samles inn. Plastsekken kan også leveres vederlagsfritt på ØFAS.

Ønsker du å lære mer om markedsavklaring, bygge forretningsmodell, etablerertilskudd m.m? Innovasjon Norge Arktis ønsker å tilby dette for gründere i Båtsfjord en dag i uke 5. De trenger 8-10 påmeldte for å gjennomføre dette. Interessert? Ta kontakt med Linken.

Vi minner på:

Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 7. mars 2018.

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Husk å utnytte tiden som et redskap, ikke en sofa.

Geir Knutsen
Ordfører