God fredag.

Denne uken har det vært møte i formannskapet, administrasjonsstyret og næringsstyret. Sakslister og vedtak finner dere på kommunens hjemmeside.

I formannskapet ble blant annet årsregnskap og årsmelding 2016 behandlet. Regnskapet viser et mindreforbruk (overskudd) på kr 3.966.090, 62.

Finnmark fylkeskommune har bestemt å endre tidspunkt for første kolonne fra Kongsfjord, Båtsfjord og Julelva. Dagens kolonne kl. 07:00 flyttes 30 minutter frem til kl. 06:30 fra og med vintersesongen 2017/2018

Etter oppfordring fra utrykningskjøretøyene og drosjene, har vi nå fått merket samtlige gater. Vi oppfordrer nå huseierne å merke husene med nummer.

Norges Vels Gründerpris skal deles ut. Gründerprisen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift – i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. Fristen er 1. november 2017. Forslagsskjema finnes på; www.norgesvel.no/grunderpris
For ytterligere info se kommunens hjemmeside.

Vi minner på: Vi ønsker allerede nå å minne på TV-aksjonen 2017. Den går av stabelen 22. oktober. Er det noen som allerede vil bidra så kan dette registreres på http://giverstafett.no

Søndag 24.9 er det gudstjeneste i Båtsfjord kirke med nattverd.

Båtsfjord Brannvesen arrangerer åpen dag. Lørdag 23.September kl: 11.00 – 13.00 på brannstasjon v / Rådhuset

På kino: Søndag 24.9 kl. 1900.  Kingsman: The Golden Circle . Kr. 80/100.

For å unngå ulykker nå som dagene blir kortere og mørkere ute, er det viktig at fotgjengere og syklende er synlig for bilistene.

Gratis refleks kan hentes på Frivillighetssentralen.

 Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Vennskap er en hjertesak.

God helg! 

Geir Knutsen
Ordfører