God formiddag.

Denne uken har blant annet hovedaksjonæren i Seagourmet Norway AS vært i fiskerihovedstaden. Ordfører har hatt nok et møte vedrørende deres situasjon. Enda håper vi på en løsning. Dette er en sak som har vært prioritert siden i fjor høst da Seagourmet måtte stenge bedriften på grunn av råstoff mangel.

Nylig var det møte i helse- og omsorgsstyret. Her ble det vedtatt at det nå skal utarbeides en ny sektorplan for helse- og omsorgsvirksomheten med tidsperspektiv frem til 2040. I den forbindelse skal det gjøres en analyse/vurdering av behovet for omsorgstjenester i Båtsfjord kommune frem til 2040. Ressurssenter for utvikling i kommunene (RO) skal bidra i dette arbeidet.

Like før jul kom politidirektoratets beslutning om lokal politistruktur i Finnmark. Med unntak av Nesseby opprettholdes alle lensmannskontorer og politistasjoner. Dette er helt ihht politimesterens tilrådning. Ei innstilling som vi har støttet.

Kommunestyret har nå vedtatt at fiskerihovedstaden skal være medlem av Finnmark friluftsråd. Kommunens kontakt person vil være vår frisklivskoordinator, Guri Ulvik Martinsen.

Vi minner på: Fylkesmannen i Finnmark har behov for nye verger i Båtsfjord. Som fast verge hos Fylkesmannen har du krav på godtgjøring og utgiftsdekning etter satser fastsatt av Statens sivilrettsforvaltning. Se kommunens hjemmeside.

Neste lørdag er det igjen klart for fiskerihovedstaden cup i fotball.

Ordføreren har også vært i kontakt med vegvesenet vedrørende åpning og stenging av vegen over Båtsfjordfjellet,
og har bedt om en redegjørelse.

På kino: Fredag 27. januar kl 1900 Split  1:57. Kr. 80/100. Søndag 29. januar kl 2000. The return of Xander Cage (2D)  Kr. 80/100.
PREMIEREHELG.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Friskt mot! Det går mot lysere tider!

 

Geir Knutsen
Ordfører