God fredag.

I forrige formannskap behandlet vi nok en gang utfordringene med kraftforsyningen i Øst-Finnmark. Denne gang sluttet vi oss til en uttalelse fra Vadsø formannskap. Arbeidet med ei ny 420 KV kraftlinje til Øst-Finnmark må forseres. Ordfører vil fortsette å holde denne saken «varm». Jeg vil så snart det nye stortinget er på plass, ta initiativ til et møte med Finnmarksbenken i sakens anledning. Dette er viktig slik at ikke Øst-Finnmark går glipp av framtidig næringsutvikling.

Vi er glade for at Telenor nå styrker beredskapen langs kysten vår. Av nye tiltak som berører vår kommune, så vil Telenor bytte til forsterket kabel på deler av strekket mellom Berlevåg og Båtsfjord; en ny dobbelarmert sjøkabel med integrerte sinktråder. Samtidig har dem nylig forsterket landinntaket i Hamningberg. Sjøkabelen på strekningene Berlevåg - Finnkongkeila og Hamningberg - Vardø vil bli utbedret i 2018. Dette har vært en prioritert sak for ordføreren.

Teknisk styre har nå vedtatt detaljreguleringsplan for Neptunbukta. Frist for uttalelse: 6.november 2017.

Næringsstyret behandlet hele 10 søknader i forrige møter. Et godt tegn på at næringslivet er i utvikling og ønsker flere ben å stå på.

Som nevnt tidligere var hele uke 38 satt av til brukermedvirkningsprosesser for framtidas barnehage og skole. Det vil i kommende kommunestyre bli gitt informasjon om dette arbeidet.

Vi minner på: Neste kommunestyre møte er tirsdag 10.10. kl. 13.00. Møtet kan også følges på nett. Gå inn på kommunens hjemmeside.

TV-aksjonen 2017 går av stabelen 22. oktober. Er det noen som allerede vil bidra så kan dette registreres på http://giverstafett.no

På kino: Søndag 8.10 kl. 1700 Lego®Ninjago Filmen 1t 38 min. 6 år. Kr. 80/100. Kl. 1900 Blade Runner 2049

 

For å unngå ulykker nå som dagene blir kortere og mørkere ute, er det viktig at fotgjengere og syklende er synlig for bilistene. Refleks kan fås gratis på frivillighetssentralen.

 Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Et liv uten venner er som en himmel uten stjerner.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører