God fredag.

Søndag er det igjen klart for årets TV-aksjon. Ta vel imot våre bøssebærere. TV-aksjonen skal vi bidra til å gi skolegang til barn i krig og konflikt! 
NB! Fortsatt trenger vi flere bøssebærere. Registrer deg på www.blimed.no eller SMS til 97764493.

Mandag var en stor delegasjon (ansatte, foreldrerepresentanter, organisasjon, og representanter fra styringsgruppen) fra Båtsfjord på besøk i Skytterhuset barnehage i Sør-Varanger. Dette med tanke på realisering av en barnehage i fiskerihovedstaden. Et meget nyttig besøk for vårt videre arbeid.

Tirsdag var det møte om Visit - Varanger og eiermøte i Varanger Kraft i Vadsø.

Norge og Russland ble i forrige uke enige om ei torskekvote i 2018 på 775.000 tonn. Selv om det er en reduksjon på 115.000 tonn, så er den fortsatt i historisk sammenheng godt over gjennomsnittet. Det er fortsatt viktig at man sikrer en bærekraftig høsting av fiskeressursene i Barentshavet. 

I tillegg ble det for første gang siden 2015 besluttet å åpne for et kommersielt loddefiske i 2018. I henhold til forvaltningsregelen ble loddekvoten fastsatt til 205 000 tonn, som er den høyeste kvoten siden 2012. 
Personlig syns jeg at det er for tidlig å åpne for loddefiske, da lodda er en viktig matressurs for hele økosystemet og spesielt torsken. Her burde «føre var prinsippet» vært brukt.

Vi minner på:

På kino: Søndag 22.10 kl. 17:00 Elias og Storegaps hemmelighet. Tillatt for alle.  - Kl. 19:00 Geostorm 12 år.

Hålogaland Teater med forestillingen: SØNNEN. Teatersalen Skansen torsdag 2. november kl. 1900.

Legevakttelefon hele døgnet. Alle dager, fra onsdag 18. oktober 2017: 116 117, ved øyeblikkelig hjelp, ring 113

For å unngå ulykker nå som dagene blir kortere og mørkere ute, er det viktig at fotgjengere og syklende er synlig for bilistene. Refleks kan fås gratis på frivillighetssentralen.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Å forstå sin alder er å forstå dens gleder.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører