God fredag.

Nå er det avklart at Lerøy Norway Seafoods er gått i gang med å planlegge ny fabrikk i hovedstaden. Dette setter vi stor pris på, og det viser at eierne tenker langsiktig. Dette blir spennende.

Tenk, nylig har Finnmark Kraft investert 600 millioner kroner i vår kommune, og nå planlegger Lerøy Norway Seafoods å gjøre nesten det samme. I tillegg så er vi godt i gang med planleggingen av en barnehage og en skole. Dette skaper bolyst i fiskerihovedstaden.

Og ikke nok med det, snart er det jul igjen! Dette merkes ved at allerede er julesøtsakene å finne i butikkene.

I forrige uke var det representantskapsmøte i Øst-Finnmark avfallsselskap. Her er ordfører leder. Her ble det blant annet fattet vedtak om at til neste år skal det innføres kildesortering i eierkommunene (Båtsfjord, Sør-Varanger, Tana, Vardø, Berlevåg og Nesseby).

Vi vil gratulere Kjell Kålheim med hedersprisen for sin innsats for administrative ferdigheter og innsats for idretten. Prisen ble delt ut av Finnmark Idrettskrets. Dette er en pris som henger høyt blant ildsjeler innenfor idretten.

Da har det vært konstituering og valg av leder i ungdomsrådet.
6 ungdommer er valgt til å sitte i ungdomsrådet. Følgende er valgt;

Leder: Aiste Jucinskaite
Nesteleder: Tobias Eriksen
Medlemmer: John Henry Godtvassli, Charlotte Hansen Nyheim, Daniel Johansen, Madurra Thavarajah

Vi ønsker alle lykke til og håper på godt samarbeid.

I løpet av denne uken er det sendt ut varsel til eiere av uregistrerte kjøretøyer og påhengsvogner som står parkert på kommunal grunn langs vei eller på annen kommunal grunn. I mottatt varsel er det satt en frist på fjerning av kjøretøy/påhengsvogn, konsekvensen hvis varslet ikke etterfølges vil borttauing bli gjennomført for eiers regning. Dette er også et ledd i et penere Båtsfjord.

Vi minner på: På kino: Søndag 5.11 kl. 1900 American Assassin

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: En bekjent er som en juvel. En sann venn er som en skatt.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører