God formiddag.

Denne uken startet med innspillmøte til Avinors nordområdestrategi i Vadsø. Her deltok representanter fra fylkeskommunen, kommunene, NHO og LO. Fra Båtsfjord deltok ordføreren. Avinor informerte om status på lufthavnene. Det er positivt at reduksjon i driftskostnadene, gjør at nedleggelse av lufthavner i Finnmark ikke er et tema fremover

Tirsdag møtte jeg sammen med min kollega i Berlevåg og våre rådmenn politimesteren. Temaet her var selvfølgelig politiberedskapen i våre kommuner.
Politimesteren var klar på vinterturnusen inneværende år skulle videreføres. I tillegg ble det forebyggende kriminalitetsarbeidet diskutert, og hva vi sammen kunne gjøre.

Onsdag var det igjen formannskapsmøte. Her behandlet vi blant annet fiskeridirektoratets høring - reguleringen av kongekrabbefisket i 2018. Kommunens uttalelse, saksliste og vedtak finner dere på kommunens hjemmeside.

Grunnskolene i Båtsfjord har nå fått «utdannet» elever som trivselsledere. Dette ble gjennomført i Tana. Her deltok 20 elever fra Båtsfjord. Dette er et ledd i arbeidet med å bedre skolemiljøet ved skolene. Et flott initiativ av skolene.

Det gleder oss alle at det er stor aktivitet i fiskerihovedstaden. I tillegg til hjemmeflåten har både Båtsfjordbruket og Norway Seafood over 10 fremmedbåter hver. Dette skapes det store ringvirkninger av i hele samfunnet vårt. Mye av dette kan vi takke ferskfiskordningen for. Dette er ei ordning som må videreføres.

Vi minner på: På kino: Søndag 12.11 kl. 1700 Karsten og Petra lager teater KL1900 Mord på Orientekspressen

Søndag 12.11 kl.11.00 gudstjeneste i Båtsfjord kirke. Her vil det være dåp og utdeling av 4 – årsbok.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Min beste venn er den som får det beste frem i meg.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører