God fredag.

Det er nå kun fem uker til jul, og mørketiden har tatt godt tak i oss. Vi har hatt en fin høst, men nå håper jeg at vinteren bør være like om hjørnet.

Nylig la rådmannen frem sitt budsjett forslag for 2018. Budsjett forslaget er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Nå har vi politikere overtatt behandlingen. Denne uken starter behandlingen i hovedutvalgene. Formannskapet skal lage sin innstilling til kommunestyret den 29.11, og så skal kommunestyret endelig vedta budsjettet 13.12.17. Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.

Nok en gang gir regjeringen oss en vanskelig oppgave gjennom meget stramme rammer. Selv lønn og prisstigning får vi ikke dekket inn.
Jeg skal ikke gå inn på detaljene i budsjettet, men med de mulighetene som ligger foran oss, så er det viktig å fortsette å holde stø kurs fremover.
Årsbudsjettet er bindende for neste år, samtidig som årsbudsjettet er det første året i økonomiplanen (2018-2021).

Denne uken kunne vi lese i Fiskeribladet at fiskerihovedstaden har fått nok en yrkesfisker. Vi vil gratulere Andreas Bye Paulsen, og ønske han lykke til videre.

I dag møter ordføreren, havnesjef og rådmann Bunker Oil AS. Temaet her er havneutvikling og samarbeid.

Da er årets perleturer over for i år. I den forbindelse har det nylig vært møte med Finnmark friluftsråd i Båtsfjord. Her var det oppsummering av årets turer, samt planlegging av turene for neste år. Totalt 3.005 personer har vært med på årets perleturer som har vært gjennomført med 260 turer i 15 kommuner.

Vi minner på: På kino: Søndag 19.11 kl. 1700 Ekspedisjon Knerten

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Vennskap fødes, og kan ikke påtvinges.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører