God fredag.

Norges Sjømatråd og Einar film og fortellinger har vært i Båtsfjord og gjort filmopptak denne uken. Torsk, hyse, sei og fiskeindustrien har vært sentralt for opptakene. Filmproduksjonen takker for unik innsats fra fiskere, skole-elever, fiskemottak, produksjonsanlegg og lokalbefolkning. 
Sjømatrådet markedsfører norsk sjømat over hele verden på vegne av den norske sjømatnæringen. Filmopptakene fra fiskerihovedstaden Båtsfjord vil bli benyttet til dette formålet. 

Nylig hadde barnehagene kurs for alle sine ansatte. Temaet var den nye rammeplanen for barnehagene pr. 1.8.17. Planen er blitt mye kortere, oversiktlig og med et tydelig krav til hva barnehagene og personalet skal jobbe med i barnehagehverdagen.

Onsdag var det møter i formannskapet og næringsstyret. Nå ligger formannskapets innstilling økonomiplan 2018 – 2021 ute til offentlig ettersyn. Saksliste og protokoller finner dere på kommunens hjemmeside.

I går hadde vi møte med den nye daglige lederen i Øst-Finnmark regionråd. Her gav vi innspill fra Båtsfjord kommune, på hva vi mener er viktig for regionrådets videre arbeid.

Denne uken har det vært tilbakemeldingsmøter i forbindelse med arbeidet med en barnehage- en skole.

Vi minner på:

På kino Søndag 3.12 kl. 18:00 Jul i Mummidalen  (Kr. 50,- uansett alder) - kl. 20:00 Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruta

Onsdag 6.12 er det ergonomi kurs i fiskerihovedstaden.
Påmelding: post til bedriftshelsetjenesten@epost.no eller mob. 90 24 24 46
Frist for påmelding:     Mandag 04.12.17                                                                                                        

Søndag er det første søndag i advent. Denne gir gjerne en forsmak på julen ved blant annet tenning av det første adventslyset.

advlys1.gifDet første lyset brenner, og julen kommer snart, vi lager julegaver og håper vi får alt klart!

 

Søndag er det åpning av julegata. Fakkeltoget starter fra hotellet kl. 16.00. Det blir gang rundt juletreet på 1000 års torget og ikke minst nissen kommer.
 

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Du skaper ikke venner. Du gjør deg fortjent til dem.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører