God formiddag.

Onsdag ble årets siste kommunestyremøtet avviklet. Her ble blant annet, «neste års viktigste dokument», budsjettet for 2018 og økonomiplanen for 2018 -2021 vedtatt.
Vi fortsetter å prioritere barn og unge og deres familier. Blant annet ved å fortsette arbeidet med å realisere framtidens barnehage og skole.

I tillegg vil vi ikke følge regjeringens forslag om å øke maksprisen i barnehagene. Dagens priser både i barnehagene og SFO videreføres i 2018.

Eiendomsskatten for våre husstander økes ikke til neste år. Dette da Båtsfjord kommune de to siste årene har gått med overskudd.

Med neste års budsjett og økonomiplan vil vi fortsette å gi dere innbyggere og også næringslivet et meget godt kommunalt tjeneste tilbud i årene fremover.

For de av dere som ikke hadde anledning til å følge kommunestyret direkte, så kan dere se opptak av møtet ved å gå inn på kommunens hjemmeside.

Vi er nå godt inne i julebord tiden. Det har vært julebord både på Fjellheimen, sykestua og på alderspensjonatet. En årlig tradisjon som alle beboerne setter stor pris på.

Nok en gang får vi et toppår for våre torskefiskerier. Råfisklaget melder at førstehåndsverdien på torsk har gått opp nesten 700 millioner kroner i forhold til fjoråret.
I fiskerihovedstaden har det vært stor aktivitet hele høsten både på sjø og land. Dette takket være ferskfiskbonusen.

Vi minner på: På kino: Søndag 17. desember kl. 19:00. Star War: The Last Jedi - 3D.

Julekonsert i Båtsfjord kirke kl. 18.00.

Søndag er det 3. søndag i advent, og vi skal tenne det tredje lyset.

 

tre lys.gif

 

  Det tredje lyset brenner, og vi kjøper juletre, vi julepynter huset for alle som vil se.

 

 

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: En god venn er vanskelig å finne, vanskelig å forlate og umulig å glemme.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører