God formiddag.

Forrige uke ble avsluttet med årsmøte og medlemsmøte i Båtsfjord handelsstands fiskerigruppe. Her ble Frank Kristiansen gjenvalgt som leder.

I forbindelse med Nordskogen skoles solfest fikk ordføreren overrekt hele 2940 kroner til tv aksjonen. På vegne av tv-aksjonen takker vi så mye.

Onsdag ble årets yrkesmesse avviklet. Da ordføreren besøkte messa, var det meget stor aktivitet blant våre ungdommer.

Tirsdag ble kick off møtet (åpent møte for befolkningen) avviklet. Temaet her var en barnehage/en skole samt samlokalisering av kommunale bygg. Her kom det fram synspunkter med stort engasjement. Nå starter prosessen, og det viktigste er bred involvering.

Nylig var det felles medlemsmøte i Linken og fiskerigruppa. Her fikk vi blant annet presentert bedriften Barents Seaweed AS, Barents tang og tare, ved Kåre Breivik. Bedriften er med i et 4 årig nasjonalt forskningsprosjekt sammen med 10 andre lokaliteter fra Agder i sør til Tanafjorden i nord.

I tillegg orienterte ordfører og rådmann om nytt fra Båtsfjord kommune.

Krafttak mot kreft i Båtsfjord. Ønsker du å støtte aksjonen gå inn på: http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2017/5-5519. Et flott initiativ av Elin Marie Steffensen

Vi minner på: Alle mammaer, bonusmammaer, fostermammaer, bestemødre og oldemødre fortjener sin dag. Den kommer på søndag, morsdagen,

I neste uke er det igjen klart for Vinterlyd i Båtsfjord. Nok en gang har de fått til et flott program.

På kino: Søndag 12. februar kl 1900 Fifty Shades Darker. PREMIEREHELG

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Gode dager ståler klarere og tunge blir letter å bære med en god venn ved sin side.

Geir Knutsen
Ordfører