God fredag.

Sektorplanen for helse og omsorg 2018 – 2028 ligger nå ute til høring. Dere finner den på kommunens hjemmeside eller ta kontakt med servicetorget.

Vi skal nå vedta en ny helse- og omsorgsplan som skal vise retningen de neste 10 årene for å sikre at lovkrav oppfylles.

I Båtsfjord har vi lagt til grunn følgende visjon for helse- og omsorgstjenestene; «gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere – felles ansvar».

Innspill sendes til; Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 BÅTSFJORD eller til; postmottak@batsfjord.kommune.no innen 8.3.18.

Planen skal vedtas av kommunestyret 25.4.18.

Tirsdag var formannskapet, samtlige ledere, hovedtillitsvalgte, plasstillitsvalgte, verneombud samlet til temadag. Hovedtemaet var hovedavtalen. Dagen ble ledet av to konsulenter fra Kommunenes Sentralforbund (KS).

Denne uken har ordfører, personalkonsulent og teknisksjef deltatt på «Finnmarksdagan 2018» i Kirkenes. Det er KS Finnmark i samarbeid med fylkesmannen som er arrangør. Felles-tema for KS og fylkesmannen var «Reformtid» med fokus på kommune, fylke og fylkesmann. I år har de slått sammen KS årlige strategikonferanse og fylkesmannens dialogmøte med kommunene.

Vi minner på: På Kino: Søndag 11.2 kl. 1900 Fifty Shades Freed .Kr. 80/100 - PREMIEREHELG

Hold av uke 7 og bli med på morroa! Da er det igjen klart for «Vinterlyd i Båtsfjord».

Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 7. mars 2018.

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Ungdommen kommer kun en gang i livet.

Geir Knutsen
Ordfører