God fredag.

I forrige uke var utdanningsdirektoratets veilederteam igjen i Båtsfjord. Arbeidet med skoleutvikling er fortsatt hovedfokuset.

Denne uken har rådmann og hans stab deltatt på KS Finnmark sin strategikonferanse i Alta. På agendaen var arbeidsgiverpolitikk, tariff 2017, antimobbeprogram, digitalisering og inkludering og nasjonalt velferdsteknologi.

I går var det igjen kommunestyremøte. Her ble blant annet regnskapsrapporten for 2016 fremlagt. Den viste et mindre forbruk på 5 millioner kroner, noe kommunestyret var fornøyd med. Saksliste og møteprotokoll finner dere på kommunens hjemmeside.

I dag skal ordfører og varaordfører på vegne av Finnmark fylkeskommune dele ut fag/svennebrev. Utdelingen har en årelang tradisjon som det er viktig å videreføre for å synliggjøre fagkompetanse. Dette er en sak jeg vil komme tilbake til.

Neste uke starter med møte i Øst-Finnmark regionråd. Her deltar ordfører, gruppeleder i Høyre og rådmann fra Båtsfjord kommune.

Oversikt over ledige stillinger i Båtsfjord. Se kommunens hjemmeside eller gårdagens Finnmarken.

Vi minner på: Vinterlyd i Båtsfjord fortsetter inn i helgen med konserter både i dag og på lørdagsformiddag og kveld. Se mer informasjon i program, oppslåtte plakater og på face book.

På kino: Søndag 19. februar kl 1800 Trio - Jakten på Olavsskrinet Kr. 80/100. Genre: BARNEFILM, UNGDOMSFILM. PREMIEREHELG.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Vennskap er en hjertesak

Geir Knutsen
Ordfører