God formiddag.

Fra og med 1. februar var den nye organiseringen i Finnmark politidistrikt på plass. De nye lensmanns- og politistasjonsdistriktene i Finnmark er Alta, Hammerfest, Porsanger og Varanger. Båtsfjord tilhører nå Varanger.

Onsdag var det kommunestyremøte. Her ble det gjennomført en temadag som ble ledet av Kommunens sentralforbund (hovedavtalen) og WSP Norge (en skolen/en barnehage).
Areal- og funksjonsprogrammene, konseptrapport og presentasjonen som ble gitt i kommunestyret finner dere på kommunens hjemmeside.

Sektorplanen for helse og omsorg 2018 – 2028 ligger nå ute til høring. I Båtsfjord har vi lagt til grunn følgende visjon for helse- og omsorgstjenestene; «gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere – felles ansvar».


Innspill sendes til; Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 BÅTSFJORD eller til; postmottak@batsfjord.kommune.no innen 8.3.18.

 

Krafttak mot kreft Båtsfjord. Et flott initiativ av Elin Marie Steffensen.

Ønsker du å støtte aksjonen gå inn på;

http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2018/5-7927?v=20180208153324&justEdited=true&justCreated=true
 

Vi minner på: Søndag 18. februar kl. 18.00. "Hele Hælvetes Slekta". Møt Guri Johnson når hun får bryne seg på Kristian Figenshow og John Sigurd Kristensen i komedien Twigs – Hele hælvetes slekta.
Damekoret inviterer til teaterkafe med kaffe, kaker fra kl. 17.00.

Neste møte i næringsstyret (næringsfond/fiskerifond) avholdes 7. mars 2018.

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: 2 ting kommer aldri tilbake; ungdommen og bortkastet tid.

Geir Knutsen
Ordfører