God formiddag.

Mandag og tirsdag denne uke var det møte i Øst-Finnmark regionråd. Denne gang var hovedfokuset på skole og det 13-årige skoleløpet. Samarbeid mellom skoleeiere, regionalt og fylkesvis. Styrker, muligheter og utfordringer var her sentrale emner som ble drøftet. I tillegg hadde vi møte med Statnett.

I tillegg ble det vedtatt følgende uttalelser på møtet; Regjering og Storting må ta ansvar for kraftinfrastruktur i Øst-Finnmark, digitalradiodekningen i Øst-Finnmark (DAB): Hullene må tettes! Kravene om utredning av scooterløyper er for strenge. Disse uttalelsene kan leses på kommunens hjemmeside.

I går deltok dagligleder på Norway Seafoods AS avdeling Båtsfjord på Rådmannens ledermøte. Temaet/foredraget hans var lederrollen. Ordfører var tilstede på denne delen. Et meget godt og nyttig foredrag. Tusen takk til Per Gunnar.

Vi vil også takke Vinterlyd i Båtsfjord, med Bjørn Iversen i spissen, for et flott gjennomført arrangement forrige uke/ helg. Nok en gang ble det levert fantastiske kulturopplevelser til rundt 700 publikummere.

I neste uke er det igjen møter i formannskapet, administrasjonsstyret og næringsstyret.

Vi minner på: HMS kurs for ledere. For påmelding: E-post til bedriftshelsetjenesten@epost.no eller mob. 90 24 24 46                                                    

Ord på veien: Ei ny uke – nye muligheter

På kino: Søndag 5.3 kl 1900. A Cure for Wellness  15 år. Kr. 80/100.

Husk og bruk refleks!

Ord på veien:

Geir Knutsen
Ordfører