God formiddag.

Nylig mottok Martin Larsen fra Båtsfjord æresmedaljen for sin innsats mot terror. Det var sjefen for forsvarets hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, som overrakte medaljen. Båtsfjord kommune slutter seg til gratulantene.

Denne uken startet med styremøte i Båtsfjord Sentralfryselager AS. Foreløpig regnskapstall for 2017 viser nok et meget godt år for selskapet. Selskapets nye daglige leder, Hans F Ravna, er nå kommet på plass i fiskerihovedstaden.

Arbeidet med å eventuelt å endre Øst-Finnmark avfallsselskap selskapsform (fra ANS til AS) fortsetter. Samtlige eiere har vært samlet til et arbeidsmøte på Tana Bru. Nå skal styret behandle denne saken. Deretter skal samtlige kommunestyrer blant eierkommunene behandle en eventuell endring av selskapsformen.

Sektorplanen for helse og omsorg 2018 – 2028 ligger nå ute til høring. I Båtsfjord har vi lagt til grunn følgende visjon for helse- og omsorgstjenestene; «gode tjenester og fornøyde tjenestemottakere – felles ansvar».

Innspill sendes til; Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 BÅTSFJORD eller til; postmottak@batsfjord.kommune.no innen 8.3.18.

Neste uke: Tirsdag skal ordfører delta på møte med Båtsfjord pensjonistforening. Onsdag er det møter i formannskapet og næringsstyret.

Vi minner på: BARNEHAGEPLASS 2018/-19. Søknadsfrist er 01.04.18 og 01.10.18.

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER I BÅTSFJORD KOMMUNE

På Båtsfjord kino: Søndag 4.3 kl. 1900.   The Post   1t 56 minutt. Sensur 12 år. Kr. 80/100

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Gled deg mens du er ung vær glad og fornøyd i livets vår.

Geir Knutsen
Ordfører