Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Spade

Gravearbeid

Varsel om arbeid med jordkraftkabel i Båtsfjord

Oppstart Juni 2019

 

I forbindelse med økt lastuttak og ny etableringer i Båtsfjord skal Varanger KraftNett AS i løpet av 2019 legge nye høyspentjordkabel forbindelser mellom Båtsfjord trafostasjon og våre nettstasjoner  Foma og Hotellet.

Dette arbeidet er planlagt å starte i juni 2019 og sluttføres i løpet av barmarksesongen 2019. Planlagt gravetrase markert med rød stiplet linje fremgår av vedlagte kartutsnitt

Vi håper på en forståelse fra grunneiere og husstander som blir berørt av tiltaket.

Se kart over områdene arbeidene skal pågå her>>

Tips en venn Skriv ut