BÅTSFJORD KOMMUNE MANGLER PERSONER TIL MERKING AV FØLGENDE SNØSKUTERLØYPER:

Løype 3: Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann.

Løype 5: Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjordhøgda til Ytre Syltefjord.

Løype 6: Fra løype 5 ved Storvannet over Nordfjordhøgda til Nordfjordvatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa).

Løype 11: Fra løype 15 ved Vesterelv i Syltefjord til løype 9 i Sandfjorddalen. Ved dårlige vær- og føreforhold rundt Oternesan kan følgende omkjøringsløype benyttes: Fra løype 11 og opp ved Lilleelva, herfra ned langs Gamslettdalen til løype 11 ved Austerelva.
Løype 11 kan muligens splittes opp ved at Hamningberg Bygdelag tar frem til området Austerelva.  Eksakt fordeling må diskuteres.

UMERKETE LØYPER VIL IKKE BLI ÅPNET

Interesserte kan kontakte Tony Petterson på 901 68 392 eller tony.petterson@batsfjord.kommune.no  Det gis en godtgjørelse for merking etter satser vedtatt av kommunestyret. Skriftlig kontrakt må inngås.