Løsningen benytter kameraet AXIS 213 PTZ, montert i ei høy mast på taket til helsesenteret.
Dette for å få utnyttet mulighetene i kameraet, samt å få best mulig overblikk over Båtsfjord.
På grunn av monteringen og beliggenhet beklager vi ustabilt bilde når det er vind.

Dette er et meget kraftig kamera, slik at det lett lar seg gjøre å gjenkjenne personer.
Det er ikke tillatt å stille inn kameraet slik at dette lar seg gjøre, så denne funksjonen må begrenses til kun å gjelde faste innstilte posisjoner. (Løsning for dette utarbeides)

Løsningen overfører levende bilder, men av kapasitetshensyn begrenses overføringen til ca. 30 sekunder pr. visning. Begrensninga ligger i antall samtidige brukere på kameraet, samt tilgjengelig båndbredde på internettaksessen.

Hvis du kun får opp en hvit firkant i stedenfor bilde, er det fordi kameraet har oppnådd maks antall samtidige pålogginger/visninger.

For at løsninga skal støtte flest mulige nettlesere, har vi valgt ei løsning som krever at Java er installert på maskinen.

Vennlig hilsen IT-avdelinga