Spesialpedagog Bente Iversen 
Virksomhetsleder
 
Telefon: 78 98 53 72 
 
---
 
Line Røtvold
Rådgiver
 
Telefon: 78 98 53 71 
 
---
 
Hanne Karin Nilsen
Sekretær

Telefon: 78 98 53 73
e-post: hanne.karin.nilsen@batsfjord.kommune.no
 
---