Henvisning

Du kan få «frisklivsresept» av fastlegen din, NAV eller annet helsepersonell. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen selv.

Egenandel

Helsesamtalen er gratis. En frisklivsresept på 3 mnd. koster 300 kr og kan fornyes inntil ett år.

Helsesamtale


Tilbudet ved frisklivssentralen starter og avsluttes med en helsesamtale. Det kan også gjennomføres helsesamtale underveis ved behov. I helsesamtalen ved oppstart samarbeides det om å utforme mål og plan for oppfølgingen. Helsesamtalen har som mål å fremme motivasjonen og troen på at man klarer å endre vaner.

Fysisk aktivitet

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i gruppe. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges. Du får tilbud om å teste fysisk form ved oppstart og etter gjennomført oppfølgingsperiode. Etter endt oppfølging vil du også få hjelpe til å finne aktiviteter som du kan fortsette med.

Søvn

Frisklivssentralen tilbyr kurs hvor du kan få veiledning i gode søvnvaner, dette kan foregå individuelt eller i gruppe

Tobakkslutt

Frisklivssentralen gir deg hjelp til å slutte med tobakk gjennom individuell veiledning og snus- og røykesluttkurs.

Kosthold

Frisklivssentralen kan hjelpe deg til å få et bedre kosthold gjennom individuelle samtaler og «Bra Mat-kurs».