Konklusjon fra evalueringen

Storstua vekker begeistring og viser med sin konseptløsning et overbevisende arkitektonisk grep. Et anlegg som på en og samme gang svarer opp på ønsket om å bygge en skole men samtidig et landemerke for Båtsfjord med en åpen og inkluderende kulturhusdel. Skoleanlegget gjenspeiler og tar opp i seg Båtsfjord sin identitet; fargerik, innovativ, robust, ambisiøs og tydelig. "Småhusbebyggelsen" med saltak minner om rorbuer og formidler en historie, en tidslinje tolket i en moderne kontekst. Bygget fremstår med en sterk kobling til Båtsfjord sin identitet som kystkommune. Bygget er både lunt, intimt og inviterende, men også storslagent og har fine kvaliteter for de ulike tiltenkte funksjonene.

Forslaget viser overlegent gode sammenhenger mellom inne og uteområdene, som forsterkes av de store, overdekkete utearealene tilknyttet trinninnganger og hovedinngang. Inngangspartiene danner tverrforbindelser som knytter interiør og uterom sammen. Hovedatkomsten er lett tilgjengelig og godt synlig og inviterer inn til Båtsfjords nye storstue.

Juryen mener dette er et trygt prosjekt å gå videre med.

Det videre arbeidet er samspillfase med brukerne der tegningene skal foredles og forbedres i et samarbeid mellom skolens ansatte, elevrådet, foreldreråd, brukergrupper og arkitektene. Når dette arbeidet er ferdig, skal kommunestyret vedta det endelige prosjektet.
Nå gleder vi oss bare til å få en moderne, framtidsrettet og fleksibel skole/storstue i Fiskerihovedstaden.

Se presentasjonen her (pdf)

 

Jury skoleprosjektet.jpg

Juryen har vært
Fra venstre: Lin Gloppen (fagjury program), Beate Aske Løtveit (fagjury program), Geir Knutsen (Juryens leder), Karin Rendahl (fagjury arkitektur), Arild hammeren (teknisk sjef), Viktoria Eriksen (foreldre representant), Trond Henriksen (rådmann), Inna Kristiansen(Utdanningsforbundet), Åge Alexandersen (oppdragsleder og juryens sekretær), Stein Kollstrøm (politiker), Nina Dybwad (fagjury landskapsarkitektur). Elev representanten Daniel Jensen var ikke tilstede.