Denne høsten inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune lag og foreninger til kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  Det legges opp til regionale kurs og anmoder lag og foreninger om å melde seg på i sin region. 

Som følger av restriksjoner i forbindelse med COVID-19 legges det opp til digitale kurs via Teams

For Båtsfjord blir kurset gjennomført mandag 12. oktober kl. 1800-2000 sammen med Berlevåg, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Vadsø og Vardø.

Tema for kurset er:
1. Hvem kan søke om spillemidler?
2. Hva kan man søke om tilskudd til?
3. Hvor mye kan man søke om?
4. Hvordan søke - søknadsprosessen
5. Veiledning av potensielle søkere

Har laget ditt planer om å bygge anlegg, eller ønsker å få mer informasjon om spillemiddelordningen, benytt muligheten.  Påmelding gjøres per e-post innen 29. september til johnni.hanstad@tffk.no eller emil.bjornaa@tffk.no Andre spørsmål om kurset kan også rettes til ovennevnte.

Lenker til møtete sender ut per e-post etter registrert påmelding.