FØLGENDE LØYPER/DELER AV LØYPER ER PERMANENT ÅPNET

Løype 1. STENGT GRUNNET NEDBLÅSTE STIKKER Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen.  Derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn.  Derfra opp Larslegda eller Bardosensbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen.

Løype 2. Fra Speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til veien ved Ordovann. og videre lans Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. På Berlevågs side av kommunegrensa er Fra speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til vegen ved Ordovann dette løype M i Berlevåg kommunes forskrifter til motorferdselloven.

Deler av Løype 3: Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte.

Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord.

Løype 8: Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg.

Løype 9: Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet.

Løype 10: Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven.

Deler av løype 12 fra løype 15 (veien til Syltefjord) til løype nr 4.

Løype 15: Fra løype nr. 1 ved Lille Jovatn i Båtsfjorddalen, parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord.