Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Varsel om oppstart av reguleringsplan for barnehage og skole/oppvekstsenter

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-3 og 12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering av to
områder i Båtsfjord sentrum på vegne av Båtsfjord kommune. I henhold til pbl. § 1-7 og § 12-15 varsles
det også at det kan bli felles plan- og byggesaksbehandling for tiltakene. Reguleringsplanene følges av
kommunens prosjekt «Samlokalisering av kommunale tjenester i Båtsfjord kommune» og vil planlegges
parallelt da de har sammenfallende tidsplan for flytting av funksjoner. 

Merknader og innspill som er relevante til planarbeidet kan sendes skriftlig til WSP Norge AS,
Brøsetekra 15B, 7069 Trondheim eller på e-post til oddhild.fausa@wsp.com innen 16.12.2022.

Oversiktskart

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR IDRETTS- OG FRIOMRÅDE PÅ FOMA

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 og §12-8 kunngjøres det oppstart av detaljregulering for et område på Foma i Båtsfjord sentrum til idretts- og friområde. Hensikten med planen er å legge til rette for ny fotballbane. Frist for innspill til planarbeidet er 7. juli 2021. 

FOMA

Arealplaner for Båtsfjord kommune er nå tilgjengelig på internett

Båtsfjord kommune har vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket og flere offentlige etater. Alle plankart og tilhørende plandokumenter er nå på nett. Som privatperson kan du nå se hva eiendommen din er regulert til, eller lagt ut til i kommuneplanens arealdel. Du finner lenke nederst i artikkelen.