Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjon om Corona i Båtsfjord Kommune

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk/smittet med koronavirus?

Ta kontakt med fastlege /legevakt på telefon for råd og evt. avtale om undersøkelse.

Telefonnr fastlege: 78985400

Telefonnr legevakt: 116117

 • hvis du har vært i områder med koronasmitte og har symptomer på luftveisinfeksjon, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging
 • hvis du i løpet av de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet/syk med koronaviruset, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging

Ikke oppsøk legekontor / legevakt om du mistenker smitte.

I tillegg har vi opprettet en egen e-post som vil bli besvart fortløpende: korona@batsfjord.kommune.no

NB! Ved sykdomstilfeller SKAL du ringe 116117

Alt du trenger å vite om korona>>

English:

What do you do if you suspect beeing infected or sick with  coronona virus?

Contact your doctor or the emergencyroom to ask for advice or to make an appointment for an examination.

Medical center Telephone : 789 85 400

Emergencyroom : 116117

 • If you have been in areas where there are widespread Covid and you have symptoms of respiratoy infection, please call your doctor / emergency room for guidance.
 • If you, during the last 14 days, have been in close contact with someone who`s tested positive for covid, call the medicalsenter or emegency room for guidance.

Do not go to the doctor, in person, if you suspect that you have covid. Call one of the numbers above.

If you have any questions reguarding Covid/Corona, you can send a e-mail to korona@batsfjord.kommune.no

If you are sick you MUST call116117

  

All you need to know about corona>>

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 10.01.22

Nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord. 

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende: 

 • 1 positive PCR test i går kveld 

 • Ingen nye nærkontakter, da den smittede er nærkontakt av tidligere smittet. 

 • Helse har kontroll 

 • Kommunen informerer fortløpende når ny informasjon foreligger fra helse. 

 

Med hilsen presseansvarlig 

 

Lone Johnsen 

 

Ordfører  

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 09.01.22

Nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord. 

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende: 

 • 1 positive PCR test covid 

 • Dette er en nærkontakt av tidligere smittet person, nærkontakter er testet og satt i karantene. 

 • Vi har da to bekreftet smittede den siste uka. 

 • De smittede er i isolasjon. 

 • Det er viktig at det fortsatt er lavterskel for testing. 

 • Kommunen informerer fortløpende når ny informasjon foreligger fra helse. 

 

Med hilsen presseansvarlig 

 

Lone Johnsen 

 

Ordfører  

 

Pressemelding nytt smittetilfelle, 05.01.22

Nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord. 

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende: 

 • 1 positive PCR test covid 

 • Oppgitte nærkontakter er testet og satt i karantene  

 • Det er viktig at det fortsatt er lavterskel for testing. 

 • Kommunen informerer fortløpende når ny informasjon foreligger fra helse. 

 

Med hilsen presseansvarlig 

 Lone Johnsen 

Ordfører  

Smittevernråd for befolkningen (fra FHI.no)

Her beskrives de generelle smittevernrådene som alle lett kan finne og burde vite om, etter snart 2 år med korona.

Smittevernråd for befolkningen - FHI

Pressemelding: Nytt Covid tilfelle 23.12.21

Nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • 1 positive PCR test i går kveld
 • Ingen oppgitte nærkontakter
 • Helse har kontroll
 • Helse kan også opplyse at det har vært godt oppmøte for vaksinering
 • Det er viktig at det fortsatt er lavterskel for testing.
 • Kommunen informerer fortløpende når ny informasjon foreligger fra helse.

Lone Johnsen
Ordfører / presseansvarlig

Pressemelding 17.12.21

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

· Onsdag denne uke, to positive PCR tester. Der den ene er nærkontakt med en tidligere smittet. Og den andre er kommet reisende utenfra, og har ingen nærkontakter.

· Begge personene er ute av isolasjon lørdag

 

 

Helse har kontroll. Båtsfjords befolkning vil bli informert om det skulle komme inn svar om flere positive PCR prøver.

 

Presseansvarlig

Lone Johnsen

Ordfører

Rådhuset midlertidig stengt.14.12.21

Regjeringen har kommet med nye nasjonale tiltak gjeldende fra onsdag 15. desember 2021.12.14.  Det er nå påbud om at arbeidsgiver sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

På grunnlag av dette vil rådhuset være stengt, og de ansatte vil ha hjemmekontor.

De som har behov for hjelp/bistand kan ringe Servicetorget på telefon 78 98 53 00 mellom klokken 10:00 -14:00.

Covid19. Kommunens oppdatering 14.12.21

Regjeringen la i går kveld frem ytterligere tiltak mot smittespredning for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. 

Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. 

Tiltakene gjelder fra natt til onsdag 15. desember 2021 og en måned fremover

- Regjeringens tiltak understreker alvoret i situasjonen, og målsetningen er klar: Å redusere spredning av Delta-varianten og å forsinke Omikron-smitten så langt vi klarer

De aller fleste blir ikke alvorlig syke av covid-19, og andelen som blir alvorlig syke faller betydelig med høy vaksinedekning. 

OBS: 

Med ny virusvariant som er betydelig mer smittsom, risikerer vi at veldig mange blir syke innenfor en kort tidsperiode. Det utgjør en stor samfunnsbelastning og kan medføre at kapasiteten i helsetjenestene overstiges.

Hardt belastet personale over lang tid og økte oppgaver fordelt på færre, er noe vi også merker godt i vår kommune.

Når mange er syke samtidig er det nødvendigvis færre som kan gå på jobb og ivareta alle kritiske samfunnsoppgaver.

Dette berører oss alle.

 

Fra statsministerens kontor:

 • Det er særlig viktig at alle over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig sykdom blir vaksinert med en oppfriskningsdose så raskt som mulig, innenfor det fastsatte vaksinasjonsintervallet. 

Vi må også forsøke å nå så mange som mulig som tidligere ikke har blitt fullvaksinert. Intervallet mellom dose to og oppfriskningsdosen er i dag endret til 4,5 måneder for alle som er anbefalt en oppfriskningsdose, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun understreker at det også er viktig at kommunene og sykehusene vaksinerer eget helsepersonell med høyere tempo enn det vi har sett til nå.

FHI vil sende ut ekstra vaksinedoser før jul slik at kommunene kan ha mulighet til å vaksinere alle over 45 år hvor det har gått 4,5 måneder mellom andre dose og oppfriskningsdose. 

Innen midten av januar bør alle over 45 år ha fått tilbud om en oppfriskningsdose.

Regjeringen strammer inn på arrangementer og uteliv for voksne, kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp.

 • Vi gjør dette fordi det er situasjoner som er forbundet med en høy smitterisiko og der mange kan smittes på kort tid, sier Kjerkol.

Alle barne- og ungdomsskoler og barnehager skal drives på gult nivå fra senest torsdag 16. desember. Videregående skoler og voksenopplæring skal ha rødt nivå. Skoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

 

Karanteneregler

Da omikronvarianten ble oppdaget i Norge, ble det innført egne strengere regler om isolasjon og karantene for nærkontakter av bekreftede eller mistenkte omikrontilfeller for å bremse smittespredningen.

 • Det er svært krevende å håndtere parallelle regler i smittesporingen, og med stadig økende forekomst av omikronvarianten blir dette også mindre hensiktsmessig. 

Vi innfører derfor nå felles isolasjons- og karanteneregler uavhengig av virusvariant, etter anbefaling fra fagmyndighetene. Dette innebærer blant annet karanteneplikt for:

 • Person som har vært i nærkontakt med person som er pålagt isolasjon skal være i smittekarantene i 10 dager etter nærkontakten. 
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 døgn.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 døgn, men fortsatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 døgn.

Det er unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner i arbeidstiden, med blant annet krav om negativ test samme dag som arbeidet skal gjennomføres.

For å forsinke utbredelsen av koronasmitte i befolkningen og begrense antall sosiale kontakter, innføres det nå antallsbegrensninger på innendørs arrangementer:

 

Maksimalt 20 personer på innendørs privat sammenkomst. 

Barn i samme gruppe eller klasse i barnehage eller barneskole kan likevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

Maksimalt 50 personer på innendørs minnestunder o.l. etter begravelser og bisettelser.

Maksimalt 50 personer på innendørs offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser

 

3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på innendørs offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Kravet til at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære setter også naturlige begrensninger på hvor mange som kan være til stede i et lokale

 

Avstand og sosial kontakt

Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.

Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.

Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)

Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. 

Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.

Treff andre utendørs når det er mulig.

Barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. 

Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)

Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille eksempelvis fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

 

For alle

Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Garderober kan holdes åpne dersom det er mulig å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personer kan unngås. 

Hvis åpne garderober fører til trengsel, anbefales det å holde garderobene stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toaletter og håndvaskfasiliteter er tilgjengelige dersom dette ikke finnes andre steder i lokalene

Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand.

Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.

Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale nedenfor under "Munnbind".

Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder

Påbud om at serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 

Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, likevel slik at personer i samme husstand eller tilsvarende nære kan sette seg nærmere hverandre.

Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing (nytt)

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ha sitteplasser til alle gjester, men det er ikke et krav ved kulturarrangementer på serveringsstedet.

Serveringsstedet skal registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Serveringssted skal ikke ha servering for innendørs privat sammenkomst med flere enn 20 personer inne og 50 ute. Reglene for private sammenkomster gjelder ikke på serveringssted. Serveringsstedet skal ivareta smittevernet (nytt)

 

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssentre kan kun holdes åpent for: (nytt) individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meter avstand. skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

 

Følgende virksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Bibliotek, museer, bingohaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder og lignende.

Dette innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, museer, butikker og kjøpesentre skal virksomhetene registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssentre og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengere krav til smittevern

 

Munnbind

Påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer.

Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

Munnbindpåbud gjelder også på innendørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)

Munnbindpåbudet gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted (gjeldende) eller inntar mat eller drikke sittende. (nytt)

Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av et fotballstadion.

 

Ellers bes innbyggere å ta ansvar og holde seg oppdatert på nasjonale retningslinjer.

På grunn av smittesituasjonen i Båtsfjord kommune vil kommunen informere befolkningen om status en gang pr. uke eller oftere ved vesentlige endringer. 

 

Linker:

Strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten - regjeringen.no

Nasjonale råd og regler - regjeringen.no

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - Lovdata

Pressemelding 13.12.2021. Nye smittetilfeller i Båtsfjord.

Nye påviste smittetilfeller i Båtsfjord.
Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:
•    3 positive PCR tester i løpet av helgen
•    Nærkontakter er testet
•    Smittesporing er foretatt
•    Helse har kontroll.
•    Det er viktig at det fortsatt er lavterskel for testing.
•    Kommunen informerer fortløpende når ny informasjon foreligger fra helse.

Med hilsen presseansvarlig

Lone Johnsen

Ordfører

Pressemelding 11.12.21

PRESSEMELDING.

 

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 Mandag en positv PCR, ingen nærkontakter.
 Denne personen var ute av isolasjon fredag (i går)
 En PCR prøve innsendt, venter svar de nærmeste dagene.

Helse har kontroll. Båtsfjords befolkning vil bli informert om det skulle komme inn svar om positive PCR prøver, men viktigst av alt er at helsevesenet får ro til å gjøre den jobben de  i forhold tilsmittesporing, og det følgende arbeidet, om det skal komme et smitteutbrudd.

 

Kan også opplyse at helse er i god rute med tanke på vaksinering av dose 3. slik det ser ut nå, kommer de fleste over 45 år, til å ha fått eller blitt tilbudt tredje dose før jul.

 

Presseansvarlig

 

Lone Johnsen

 

Ordfører

DROP IN Koronavaksine

Det vil bli Drop In for alle som ønsker dose 1 eller dose 2

Tid: Tirsdag 07.12.2021 klokken 17:00-19:00

Sted: Båtsfjord helsesenter

 

Velkommen!!!

 

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 03.12.21

Nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • En positiv PCR test i dag 03.12.21
 • En person i isolasjon til mandag
 • Denne personen har få nærkontakter
 • Helse har kontroll.
 • Det er viktig at det fortsatt er lavterskel for testing.
 • Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

Med hilsen presseansvarlig

Lone Johnsen

Ordfører

Nye påbud og anbefalinger. Karanteneregler og munnbind

Nye regler mht Covid fra 1 desember

  Fra onsdag 1. desember gjelder følgende påbud:

Karanteneregler:
Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert.
For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter syv dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test.
For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
Regler for smittede:
Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Spesielt for helse:
Uvaksinert personell skal bruke munnbind gjennom hele arbeidsdagen både i kontakt med pasienter og kolleger.

 

    Fra onsdag 1. desember gjelder følgende anbefalinger:

Anbefalinger:
Nye råd om munnbind:
Regjeringen innfører nå en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
Det er altså ikke et påbud, men en anbefaling.

Spesielt for helse:
Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
Vaksinert helsepersonell anbefales og bruke munnbind på lik linje med uvaksinerte gjennom hele arbeidsdagen
Mer hjemmekontor:
Regjeringen ber om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor.

ANBEFALING FOR INNBYGGERE I BÅTSFJORD KOMMUNE:

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange av de nasjonale smitteverntiltakene for befolkningen tatt bort.

Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap. Vi innser at vi må lære å leve med coronaviruset og vaksineringen gjør at vi tåler mer smitte i samfunnet.

Samtidig er det viktig for oss i Båtsfjord Kommune at vi begrenser smitten, der det er mulig, for å hindre at vi overbelaste helsetjenestene i kommunen og i kapasiteten til våre helseforetak.

 

Båtsfjord kommune har mottatt beskjed om 1 positive PCR tester i løpet de siste døgn. I tillegg er det en økning i andre luftveisinfeksjoner.

På bakgrunn av dette oppfordrer vi folk til å bruke munnbind i det offentlige rom der det er vanskelig å holde minst en meter avstand.

 

Båtsfjord Kommune har for tiden en lett økende smittetrend og 1 pågående utbrudd som er knyttet til fiskebåt og personalet om bord er i isolering. De er 14 om bord og alle er smittet.

ØVRIG ANBEFALING:

De to første anbefalingene retter seg mot nærkontakter som IKKE er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:

1. Dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv bør du bruke munnbind i 7 dager i det offentlige rom der hvor du ikke klarer å holde 1 meters avstand (butikker, kjøpesenter, kollektivtransport)

2. Dersom du har hatt nærkontakt med en koronapositiv bør du ikke dra på organiserte fritidsaktiviteter eller private og offentlige arrangement i 7 dager

3. Utsett besøk hos sårbare grupper (eks beboere i sykehjem eller omsorgsboliger) i 7 dager dersom du har vært i nærkontakt med en koronapositiv

 

Den siste anbefalingen (nr. 4.) gjelder mer generelt for å bremse infeksjonspresset i kommunen:

 

4. Dersom en person hjemme hos deg har luftveisinfeksjon uavhengig av årsak, bør du bruke munnbind i det offentlige rom

 

Anbefalingene, om munnbind, gjelder ikke for barn under 12 år, elever i skoletiden og personer som ikke kan bruke munnbind av medisinske årsaker.

 

 

Reise

Alle reisende som ikke er vaksinert og kommer fra røde, mørkerøde, lilla eller grå land og områder må fylle ut registreringsskjema for innreise, teste seg ved ankomst til Norge og gå i reisekarantene.

Du kan ta en PCR-test tidligst 3 døgn etter ankomst, er den negativ kan du avslutte karantenen. Du må kunne dokumentere negativt prøvesvar.

 

Husk å holde deg hjemme hvis du er syk og teste deg dersom du utvikler symptomer på coronavirus.

 

Alle anbefalingene gjelder inntil ny beskjed blir gitt.

Oppfordring til COVID-testing vinteren 2021/2022

Da vinteren nå er her er det flere og flere som hoster og får luftveisinfeksjoner, dessverre ser vi at det er få som tester seg for COVID-19. Det er fortsatt viktig å avdekke koronasmitte i samfunnet, slik at man kan beskytte de svakeste som ikke vil tåle å få sykdommen like godt som de unge og friske.

Helse Båtsfjord oppfordrer alle innbyggere om å ha lavterskel for COVID-19 testing ved symptomer, vi tilbyr også hjemme-tester for de som trenger dette.

Koronatelefon kan ringes på nummer 90298228 mellom kl. 08:00 – 14:00 for utlevering av hjemmetester.
Timebestilling for testing er via legekontoret på telefon 78985400.

Mvh

Simen Holm Furuheim
Smittevernlege

Pressemelding, nye smittetilfeller, 10.11.21

PRESSEMELDING.

Nye påviste smittetilfeller i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • tre positive hurtigtester i dag 10.11.21
 • 4 i isolasjon (tilhørende samme kohort)
 • en av disse har positiv PCR test.
 • totalt i isolasjon 4 stk

Få nærkontakter og helse har kontroll.
Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 30.10.21

PRESSEMELDING.

 

Ett nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått melding om at en person har testet positivt for Covid-19.
 • Vedkommende er fullvaksinert.
 • Smitteveien kan spores ut av kommunen.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord har full kontroll og håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 30.10.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 30_10_21.pdf

PRESSEMELDING. Nye smittetilfeller i Båtsfjord. 26.08.21

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 1. Etter det ene smittetilfellet som ble meldt i forrige uke, har 2 av nærkontaktene til dette, testet positivt for Covid-19. Disse har vært i karantene hele tiden, slik at det er ingen flere nærkontakter som følge av disse tilfellene.
 1. Uavhengig av tilfellene nevnt i punkt 1, har ytterligere 2 stk. testet positivt, etter å ha testet seg etter et utenlandsopphold. Disse har også opptrådt helt i henhold til retningslinjene, og dermed har heller ikke disse resultert i noen nærkontakter.
 2. I tillegg til tilfellene i punkt 1 og 2, har ytterligere 1 stk. testet positivt på hurtigtest. 4 stk. er satt i karantene som følge av dette tilfellet.
 3. Vedkommende har vært på Båtsfjord Brygge til lunsj og middag tirsdag 24. og onsdag 25. august, og vi ber derfor at de som har vært til stede på Båtsfjord Brygge i samme tidsrom, har lav terskel for å teste seg ved eventuelle symptomer.

Oppsummert har vi dermed per nå 4 bekreftede smittetilfeller i Båtsfjord, og 1 person som venter på bekreftelse etter positiv hurtigtest. Totalt er det 4 personer i karantene.

Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger. Spørsmål rund dette eller korona kan rettes til mailadresse : korona@batsfjord.kommune.no

 

Båtsfjord, 26.08.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

Opprigninger til AMK i forbindelse med korona smitte i Båtsfjord

AMK blir nedringt etter vår pressemelig på nettsiden vår ang de nye smittetilfellene av covid19. Vi ber dere ikke bruke AMK til dette da de ikke vet mer om situasjonen i Båtsfjord en det som publiseres hær på kommunens nettside.

Ved behov kan dere kontakte kommunen pr mail på  korona@batsfjord.kommune.no eller kommunens koronatelefon 90298228.

Vi ber om at de av dere som har vært til stede på Båtsfjord Brygge i tidsrommet tirsdag 24. og onsdag 25. august , har lav terskel for å teste dere, ved eventuelle symptomer.

 

 

Vanlige symptomer:

 • feber
 • tørrhoste
 • tretthet
 
Mindre vanlige symptomer:
 • verk og smerter i kroppen
 • sår hals
 • diaré
 • øyekatarr
 • hodepine
 • tap av smaks- eller luktesans
 • utslett på huden eller misfarging av fingre eller tær
 
Alvorlige symptomer:
 • pustevansker eller andpustenhet
 • brystsmerter eller trykk i brystet
 • tap av tale- eller bevegelsesevne
 
Oppsøk lege umiddelbart hvis du har alvorlige symptomer. Ring alltid før du besøker legekontoret eller andre helsetjenester.
Personer som har milde symptomer, men som ellers er friske, bør holde seg hjemme.
I gjennomsnitt tar det 5–6 dager fra en person blir smittet av viruset, til vedkommende utvikler symptomer. Det kan imidlertid ta opptil 14 dager.

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 21.08.21

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 21_08_21.pdf

Ett nytt påvist smittetilfelle i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått melding om at en person har testet positivt for Covid-19.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord har full kontroll og håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 21.08.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

 

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

Har du fått første dose av covid vaksinen?

Båtsfjord Kommune oppfordrer de av dere
som ikke har tatt første dose av Covid Vaksinen
om å ta kontakt med vaksinetelefonen
48292170 for timebestilling snarest.

Pressemelding, nye smittetilfeller. 28.7.21

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 28_07_21.pdf

PRESSEMELDING.

Fire nye smittetilfeller i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått bekreftet at de 4 personene som testet positivt på hurtigtest 26. juni, har fått påvist smitte av Covid-19 på den oppfølgende PCR-testen.
 • De har vært i karantene siden de ble vurdert som nærkontakter for over en uke siden, og vært i isolasjon siden hurtigtesten slo positivt ut.
 • Siden de har fulgt alle retningslinjer, er det ingen nærkontakter.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 28.07.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

PRESSEMELDING 01.07.21 - Nytt smittetilfelle.

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 01_07_21.pdf

Nytt smittetilfelle i Båtsfjord. 

Båtsfjord kommune kan i kveld opplyse om følgende: 

- Vi har i dag fått melding om at en person som befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet 
positivt for Covid-19. 
- Smitteveiene er kjente, og det er satt 7 personer i karantene. 
- Smittetilfellet har ingen sammenheng med det i forrige uke. 
- Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen. 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger. 

Båtsfjord, 01.07.2021 

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune 

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no. 

Pressemelding, nytt smittetilfelle, 23.06.21

PRESSEMELDING.

Nytt smittetilfelle i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i kveld opplyse om følgende:

- Vi fikk i kveld opplysning om at en person som befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet positivt for Covid-19 på en hurtigtest.                

- Vedkommende har tatt en oppfølgende PCR-test, som vi venter svar på.

- Smitteveiene er kjente, og det er satt 6 personer i karantene, og 18 stk. i ventekarantene.

- Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

Båtsfjord, 23.06.2021

 

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 23_06_21.pdf

Koronavaksineringen. Oppdatering uke 25

Vi er nå begynt å ringe til ungdom mellom 18-24 år, for å tilby dem time til vaksine og oppfordrer alle i denne aldersgruppen til å ta telefonen.

Det er nå 193 stk  som har fått 1 dose og venter på andre dose. 669 stk er fullvaksinerte. Vi er nå begynt å ringe til ungdom mellom 18-24 år, for å tilby dem time til vaksine og oppfordrer alle i denne aldersgruppen til å ta telefonen. Husk vi kan ringe fra forskjellige nummer.  Intervallet mellom dose 1 og 2 er nå 12 uker for alle under 65 og for de som ikke har underliggende sykdommer. De over 65 og med underliggende sykdommer vil få tilbud om dose 2 etter 6 uker.

Koronavaksineringen. Oppdatering uke 22

Vi vaksinerer nå i gruppe 9 og starter denne uken å ringe inn de som er født i fra 1971 og opp. Vi bruker mye tid på å ringe å få tak i folk, så vi oppfordrer dere til å ta telefonen når vi ringer.  Vi kommer til å fortsette videre på listen om det ikke svarer. Husk at vi ringer fra forskjellige numre, så screening av telefon nummre kan føre til at vi ikke kommer igjennom til deg du ikke får tilbudet om vaksinering.

Er det noen som selv mener de er i risikogruppe og ikke har fått tilbud om vaksine, ta kontakt med enten vaksinetelefonen (90298228,)  eller lege.

Alle som har sendt mail og sms er registrert og trenger ikke melde seg flere ganger.

Uke 22 ble det satt 198 doser derav 70 stk fikk dose 1 og 128 stk fikk 2 dose.

Pr i dag har  218 stk fått dose 1 og 547 stk har fått dose 2.

 

Litt lett statistikk:

Gruppe 1-4: 65 og opp her er alle med underliggende lagt til egne årstall: I denne gruppen er det 392 stk totalt av disse er 314 stk fullvaksinerte (80.1 %), 23 stk venter på dose 2(5,1% og 55 stk (14.0 %) ønsker ikke å ta/ vil vente/ har ikke svart på om de ønsker vaksine.

 

Gruppe: 5 og 8: Her er det vaksinert 214 stk hvorav 66 stk (30.8 %) i risikogruppe og 20 stk (9,3 %)  helsepersonell  ( Alder 55-64 år + de med underliggende sykdommer)

 

Gruppe 6 og 9: Her er det vaksinert 138 stk hvorav 49 stk( 35,5 %) i risikogruppe og 34 stk (24,6 %) helsepersonell ( alder 45-54 år + de med underliggende sykdommer)

 

Alder 18-44 + gruppe 7: Her er det vaksinert 62 stk hvorav 26 stk risikogruppe og 36 stk helsepersonell( Alder 18-44 + de med underliggende sykdommer)

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune.Oppdatert status 21 mai 2021

Pr 20.05.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 241 stk., totalt er det satt 924 doser.      

Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at vi nå i hovedsak vaksinerer de som tilhører gruppe 8.

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.  For uke 21 har vi fått beskjed om leveranse av 30 ampuller, ca 180 doser, disse går stort sett til personer som skal ha dose 2.

Det er nå sendt ut SMS til alle i aldersgruppen 18-24 år med registrert adresse i Båtsfjord at disse vil bli tilbudt vaksine innen kort tid.

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune. Oppdatert status 28 mai 2021

Pr 28.05.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 419 stk., totalt er det satt 1102 doser.      

Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at vi nå i hovedsak vaksinerer de som tilhører gruppe 8.

 

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.  For uke 22 har vi fått beskjed om leveranse av 33 ampuller, ca 198 doser, disse går stort sett til personer som skal ha dose 2.

Det er nå sendt ut SMS til alle i aldersgruppen 18-24 år med registrert adresse i Båtsfjord at disse vil bli tilbudt vaksine innen kort tid.

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune, oppdatert status 7 mai 2021

Pr 07.05.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 146 stk., totalt er det satt 798 doser

Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at vi nå  i hovedsak vaksinerer de som tilhører gruppe 8.
Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.
Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering.  For uke 19 har vi fått beskjed om leveranse av 10 ampuller, ca 66 doser.

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune, oppdatert status 22 april 2021

Pr 22.04.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 94 stk.

560 stk har fått dose 1 og venter på dose 2. Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at de fleste som er født før 1954 og at alle som er høyrisikogruppen (fastsatt av FHI og definert inn i gruppen av fastlegene) nå har fått tilbud om vaksine.

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering. 

 

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune, oppdatert status 16 april 2021

Pr 16.04.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 94 stk.

494 stk har fått dose 1 og venter på dose 2. Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og vi kan informere om at de fleste som er født før 1954 og at alle som er høyrisikogruppen (fastsatt av FHI og definert inn i gruppen av fastlegene) nå har fått tilbud om vaksine.

Alle som blir tilbudt vaksine blir ringt opp av helsepersonell. Oppringning kan skje fra forskjellige telefonnummer og vi oppfordrer dere til å svare. Dette vil lette arbeidet for de som utfører dette arbeidet.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering. 

BESTEMMELSER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD 16 april 2021

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 100 personer på faste tilviste plasser. Personer som ikke bor sammen skal holde 2 meters avstand, bestemmelsen er avgjørende for hvor mange det er mulig å plassere i kirkerommet. Ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
 • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. Kroppskontakt og mingling skal unngås.
 • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering av deltakere henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
 • Pårørende (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil, fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
 • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn

Pressemelding, oppdatering, 15.04.21

Oppdatert, smittesituasjonen i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan nå opplyse om følgende:

 • Smittesporingsarbeidet har nå resultert i at totalt 37 personer er i karantene, og samtlige av disse har blitt testet. Resultatet fra disse prøvene vil foreligge tidligst i om kvelden fredag 16. april.
 • I tillegg er 33 personer i ventekarantene, i påvente av resultatet fra de ovennevnte prøvene.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer fortsatt situasjonen, og samtlige helse- og omsorgstjenester ivaretas.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 15.04.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

 

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 15_04_21 Karantene.pdf

PRESSEMELDING 15.04.21 - Nye smittetilfeller, Covid-19.

PRESSEMELDING.
 
To nye påviste smittetilfeller i Båtsfjord.
 
Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:
- Sent i går kveld fikk vi melding om at to personer har testet positivt for Covid-19.
- Begge personene er ansatt innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen.
- Personene er ikke syke, med luftveissymptomer eller feber, og er satt i isolasjon.
- Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.
- Smittesporing ble iverksatt umiddelbart, og man har kartlagt nærkontakter.
 
Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.
 
Båtsfjord, 15.04.2021
 
Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune
 
Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no
 

Pressekonferanse Tirsdag 13 april.

Regjeringens pressekonferanse tirsdag 13. april oversatt til flere språk er nå lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pressekonferanse-om-koronasituasjonen2/id2844246/

Vaksinering mot korona i Båtsfjord kommune, oppdatert status

Pr 09.04.2021 har Båtsfjord kommune fullvaksinert 88 stk.

417 stk har fått dose 1 og venter på dose 2. Vi vaksinerer etter prioriteringslisten fra FHI og er godt i gang med å innkalle alle i FHI sin gruppe 4.

Antall vaksiner som vi mottar ukentlig varierer fra uke til uke. Vi får varsel om antall vaksiner ca 14 dager før levering. 

OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD. 01.03.2021

Retningslinjer vedrørende smittevern for gudstjenester, begravelser og andre arrangement i Båtsfjord kirke gjelder fra dags dato.

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

 • Inntil videre er det satt et generelt maksimumsantall på 100 personer på faste tilviste plasser, ansatte og medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene følges kommer i tillegg. Bestemmelsen om avstand på 2 meter v/allsang avgjør hvor mange det vil være mulig å plassere i kirkerommet. Personer fra samme husstand kan sitte sammen.                                                         Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
 • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta. Kroppskontakt og mingling skal unngås.
 • Informasjon om smittesporing og pålagt registrering over deltagende henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. må påføres. Listen oppbevares i 14 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
 • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården. På kirkegården gjelder avstand med 1 meter mellom deltagende.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
 • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn

Pressemelding 27 januar 2021.

English translation after Norwegian version.
 
 
PRESSEMELDING.
 
Nytt smittetilfelle i Båtsfjord.
 
Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:
- Vi fikk sent i går kveld opplysning om at en person, som har kommet over grensa ved Storskog, og som nå befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet positivt for Covid-19.
- Vedkommende har fulgt alle retningslinjer for karantene og testing i forkant av avreise, og sitter nå i isolasjon.
- Personen er ikke syk, med luftveissymptomer eller feber.
- Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.
 
Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.
 
Båtsfjord, 27.01.2021
Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune
 
Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no. 
----------------------------------------------
English Version:
 
Press Release.!
New case of Covid 19 in Båtsfjord,  Jaurary 27th 2021
 
Today Town Hall announces that one individual, testing positive to covid,  has crossed the border by Storskog (Russian border) and are now in Båtsfjord.
 • This indivual has followed all procedures for quarrantine and testing ahead of his trip to Båtsfjord.
 • This individual is now contained in isolation.
 • He is not sick, and shows no symptoms of infection or fever.
Local health authorities are handlnig the situation.
 

Updated info wil be made public as soon as it is available.

Informasjon om vaksinering mot Covid-19. 20.01.2021

Båtsfjord kommune startet vaksinering mot Covid-19 i uke 2. Det er beboere på sykestua som får de første vaksinene. Deretter vil vi vaksinere etter prioritert rekkefølge fra myndighetene. 
Vi vil kontakte alle som skal ha vaksinen etter denne rekkefølgen og spørre om den enkelte ønsker vaksinen. Du blir altså kontaktet når din gruppe er prioritert. Du behøver ikke å ringe for å avtale time eller sette deg på en venteliste. Prioriteringsrekkefølgen finner du nedenfor. 

Vaksine er frivillig

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Det er frivillig om du vil la deg vaksinere. Vi oppfordrer likevel alle som kan vaksinere seg til å gjøre det, fordi det beskytter deg mot Covid-19 som har vist seg å kunne gi alvorlig sykdom og død, spesielt hos utsatt personer. I tillegg beskytter du da andre sårbare personer som av ulike grunner ikke kan ta vaksinen.

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Hvordan vaksinen virker:

De to godkjente koronavaksinene Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna er såkalte RNA-vaksiner. Vaksinene inneholder oppskriften (budbringer-RNA) på de typiske piggene på koronaviruset. Det gjør at kroppen lager ufarlige kopier av disse piggene som immunforsvaret kan trene seg på. Slik lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus hvis man senere blir smittet. Budbringer-RNA fra vaksinen blir raskt brutt ned av kroppen uten å påvirke arvestoffet.  Vaksinene inneholder ikke levende virus og gir ikke koronainfeksjon. Denne måten å lage vaksiner på er ikke brukt mot smittsomme sykdommer hos mennesker tidligere, men teknologien er kjent og brukes i kreftbehandling.  

Bivirkninger til vaksinen:

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse bivirkningene går som regel over av seg selv i løpet av noe dager.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Mer informasjon om koronavaksine:

Mer informasjon om koronavaksine:
Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp

 

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Viktig informasjon angående vaksinering mot COVID-19 20.01.2021

Båtsfjord kommune er i gang med vaksinering mot Covid- 19. Etter at sykehjemsbeboere er vaksinert vil vi vaksinere prioriterte risikogrupper.

Alle innbyggere som er 80 år og eldre vil bli ringt opp og tilbudt vaksine av helsepersonell. Slik oppringing er allerede startet.

Tid for vaksinering vil bli oppgitt når vi vet mer om antall doser av vaksiner vi mottar.

Vi ber om at dere som blir ringt opp gir tilbakemelding på om dere ønsker slik vaksine slik at innkalling til dette kan organiseres så fort og greit som mulig.

Mere informasjon om vaksinasjon for alle andre innbyggere vil komme snart.

Med hilsen

Helse og omsorg og Helsestasjonen

PRESSEMELDING - Åpning av kommunale bygg og tjenester. Reopening of municipal services. 19.01.2021

English translation beneath Norwegian version.

PRESSEMELDING.

Åpning av kommunale tjenestetilbud.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Det er per i dag ikke registrert noen nye smittetilfeller, etter det sist meldte på fredag (15. januar).
 • Det er fortsatt 7 personer som er i isolasjon.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen, og tester fortløpende personer som har behov for det.

Båtsfjord kommune har dermed besluttet å åpne opp igjen sine tjenestetilbud som er allment tilgjengelig, f.o.m. i morgen tirsdag 19. januar klokka 07.00.

Det vises ellers til de nasjonale anbefalingene som ble offentliggjort i dag, bl.a. på følgende nettside:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

Ordføreren ønsker på vegne av kommunen å benytte anledningen til å takke befolkningen for rask respons på de tiltakene som ble hasteinnført den 14. januar. Dette er avgjørende for å kunne være fleksibel når endringer plutselig oppstår.

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

Pressemelding PDF Båtsfjord Kommune 18_01_21.pdf

Båtsfjord, 18.01.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

---------------------------------------------------------------

English version:

Pressrelease 19.01.2021

Re-opening of municipal services.

 

Båtsfjord Kommune (municipality) can inform our citicens of the following:

 • There are, as of today, no new incidents of Covid 19 in Batsfjord, since friday 15th of january.
 • There are still 7 individuals in quarrantine/isolation.
 • Local healt authorities are handling the situation, and consecutevly testing people that needs to be tested.

Bescause of these develpments Båtsfjord Kommune has decided to re-open municipal service earlier closed down starting tuesday 19th of january. 07.00. o`clock.

We are asking people to follow the guidelines from the goverment, stated at the following adress : https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

The mayor wishes, on behalf of the municipality, to thank the citicents for the quick respons to the measures taken on 14th of january. The ability to be flexible is crusial when changes is made abruptly.

Updatet information wil be made public as soon as they are available.

 

Thank you.

Ronald Waernes (Mayor)

Press contact : Ronald Waernes

ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

Press Release 14th of January 2021

New case of Covid19 in Båtsfjord. Temporary lockdown of municipal services.

As of today, Båtsfjord municipality has received news of another person, arrived in Båtsfjord, via Sweden, testing positive from Covid 19.

This person came to Båtsfjord, together with two others, by car. The two others has not tested positive to Covid, but will be tested again tomorrow, Friday 15 of January.

These three has followed all guidelines ahead of their trip to Norway, and has been in quarratine since their arrival here in Båtsfjord.

These individuals are not sick, or showing symptoms of any kind.

Local health authorities are handling the situation.

 

Båtsfjord Municipality will immediately close down services available to all, such as:

 • The Sports hall
 • Swimming Pool
 • Gymnastics hall at the local school
 • The gym/weightlift room at the Sports Hall
 • Skansen, with its youth activities, and the rock-cellar in the basement.

We would otherwise refer to the national recommendations, especially the following:

All organized leighsure/freetime activities, sports activities, cultural and religious gatherings indoors are recommended prosponed /delayed until after the 19th of January

This also goes for all inndoor activities that gather`s children, crisscrossing school classes /cohorts and groups.

 

Updated information will be made public as soon as it is available.  

Pressemelding 14 jan 2021

Nytt smittetilfelle i Båtsfjord, midlertidig nedstenging av kommunale tjenestetilbud.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått opplysning om at ytterligere en person, som har kommet over grensa fra Sverige, og som nå befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet positivt for Covid-19.
 • Vedkommende kom til Båtsfjord i bil, sammen med tre andre. De to andre har ikke påvist smitte, men testes på nytt i morgen, fredag 15. januar.
 • Alle tre har fulgt alle retningslinjer i forkant av avreise, og har vært i isolasjon etter ankomst Båtsfjord.
 • Personene er ikke syke, med luftveissymptomer eller feber.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

Båtsfjord kommune stenger umiddelbart ned sine tjenestetilbud som er allment tilgjengelig, i første omgang frem til og med 19. januar.

Disse tilbudene er:

 • Idrettshallen.
 • Bassenget.
 • Gymsalen på Båtsfjord Skole.
 • Treningssenteret på idrettshallen.
 • Skansen med ungdomsklubb og rockekjeller.

Det vises ellers til de nasjonale anbefalingene, spesielt følgende:

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 19. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter/ grupper.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 14.01.2021

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

----------------------------------------------------------------

PRESSEMELDING. 13.01.2021

Nye smittetilfeller i Båtsfjord.

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

 • Vi har i dag fått opplysning om at tre personer, som har kommet over grensa fra Russland, og som nå befinner seg i Båtsfjord kommune, har testet positivt for Covid-19.
 • Alle tre har fulgt alle retningslinjer for karantene og testing i forkant av avreise, og har vært i isolasjon etter ankomst Båtsfjord.
 • Personene er ikke syke, med luftveissymptomer eller feber.
 • Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 13.01.2021

Ronald Wærnes, ordfører i Båtsfjord Kommune

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no.

Koronavaksine - informasjon til befolkningen

Det er satt inn store ressurser for å utvikle gode vaksiner mot koronaviruset.

Siden januar 2020 har verden og Norge kjempet mot koronapandemien. Lokale utbrudd viser at pandemien ikke er over, og det ventes en økning i smittetallene.

Les mer på FHI`s hjemmesider>>

Smittevern, anbefaling gjeldende for kommunalt ansatte

 

Smittevern/anbefaling gjeldende for kommunalt ansatte som kommer fra såkalte «røde soner» innad i Norge definert av FHI.

Jeg minner først om at utenlandsopphold for offentlige og kommunalt ansatte i størst mulig grad skal begrenses og vurderes i forhold til nødvendighet. 10 dagers karantene gjelder ved innreise til Norge.

Jeg ber også om at man vurderer nødvendighet av reise til «rød sone» innad i Norge.

Les som pdf

Når det gjelder reise til såkalte «røde soner» innad i Norge gjelder følgende: Reise defineres da som >24 timers opphold i «rød sone». Rød sone er område med høyt smittepress. Usikker på om man har vært i område med høyt smittepress, følg testregime som anbefalt.

Følgende smitteverntiltak anbefales gjennomført når man ankommer Båtsfjord etter gjennomført reise i rød sone i Norge.

Teste for covid-19 kort tid etter ankomst Båtsfjord. (Dag 1)

• Vente med oppstart i jobb inntil første negativt prøvesvar foreligger.
• Kan da jobbe når første test er negativ.
• Utføre ny test tidligst dag 5 etter ankomst. Det skal gå minst 48 timer mellom første og andre test.
• Karantene på fritiden frem til andre prøvesvar er negativt.
• Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal de som er ansvarlig for oppfølging varsles og test utføres raskest mulig.
• Ikke gå på jobb/forlat jobben straks dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
• Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
• Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
• Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.
• Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man i tillegg bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper. Varigheten for tiltakene er 10 døgn etter siste mulige eksponering, eller 10 døgn etter ankomst til Båtsfjord.

Arbeidsgiver kan gi unntak fra karanteneplikt i spesielle tilfeller hvor arbeidstager kan holde nødvendig avstand eller personen jobber alene. Testing skal dog gjennomføres som over og anbefalte smitteverntiltak gjennomføres. I tillegg anbefales det at arbeidsgiver sørger for:

• Tilpasset informasjon på et språk arbeidstakeren forstår om råd for smittevern og selvmonitorering. (Helse vil gi skriftlig info ved testing på morsmål).
• Mulighet for å følge smittevernråd på arbeidsplassen, med tanke på å holde avstand til hverandre og mulighet for å utføre håndvask/desinfeksjon.

I praksis ber vi arbeidsgiver/seksjonsleder gir melding til helserådgiver Elin Karlsen. Mail: elin.karlsen@batsfjord.kommune.no.

Hun trenger da navn, fødselsnummer, adresse, mobiltelefon på arbeidstager. Arbeidsgiver/seksjonsleder får da tilbakemelding på mail om tidspunkt for testing. Vi sørger da for testing på dag 1 og dag 5 og gir individuell smittevernveiledning muntlig og skriftlig.

Per Walter Tynæs
Smittevernlege

Norge er i starten på andre smittebølge

Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Regjeringen har derfor innført nye nasjonale smitteverntiltak per 5.november 2020

 

Båtsfjord kommune har testet ca. 600 personer i Båtsfjord per dags dato og har ikke hatt registrert smitte siste 2 måneder inntil i dag.  Vi fikk et registrert innreise smittetilfelle i dag i forbindelse med innreise fra Russland. Her er som tidligere alle regler fulgt opp eksemplarisk av personen og vedkommende er isolert og alle nærkontakter er i karantene.

I disse tider med stadig skiftene regler/føringer fra stat og kommune vil jeg først minne om det helt basale når det gjelder smittevern.

Hold dere mest mulig hjemme.

Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Hold avstand

Hold hendene rene

Hold deg hjemme når du er syk

 

Det er nå en kraftig økning av personer som tester positivt. Situasjonen er svært alvorlig, og det er krevende for mange kommuner å spore smitten. Vi må tenke felles dugnad for å hindre total nedstengning av Norge

Det har vært en betydelig økende smittespredning den siste tiden. I startet av august var det 300 nye smittede per uke. Antall tilfeller har siden økt betydelig, og i siste uke av oktober var det registrert 3000 nye smittede. De tre siste ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede i Norge. Kurven blir brattere uke for uke. Vi har hatt nedstengning av sykehuset i Hammerfest og flere «røde» kommuner i Finnmark.

 

Nedenfor kommer sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå.

Anbefalinger for alle i hele landet:

Sosial kontakt

Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

Reiser

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet:

Private sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

 

Med ønske om en Covid fri jul.

Per Walter Tynæs
Smittevernlege Båtsfjord kommune

PRESSEMELDING. Nytt smittetilfelle i Båtsfjord. 05.11.2020

Båtsfjord kommune kan i dag opplyse om følgende:

-          Vi fikk i dag opplysning om at en person/ mannskap om bord i en russisk tråler som ligger i Båtsfjord havn, har testet positivt for Covid-19.

-          Dette er det femte tilfellet som er registrert i kommunen, og det første siden 12. september.

-          Vedkommende person har, i likhet med resten av mannskapet, fulgt alle retningslinjer for karantene og testing i forkant av avreise, og etter ankomst Norge.

-          Vedkommende er en del av et mannskap som er fordelt på tre trålere. Samtlige personer på disse skipene er å betrakte som nærkontakter, og de har dermed karantene i 10 dager.

-          Personen er isolert på egen lugar, og er i likhet med resten av mannskapene ikke syk med luftveissymptomer eller feber.

-          Lokalt helsevesen i Båtsfjord håndterer situasjonen i samarbeid med skipenes agent.

 

Oppdatert informasjon vil bli gitt så snart slik foreligger.

 

Båtsfjord, 05.11.2020

Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune

   

Pressekontakt: Ordfører Ronald Wærnes, tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

Prosedyre for ansatte som kommer fra land utenfor Norge

Alle som kommer fra rødt land uansett ferie eller jobb i 10 dagers karantene både jobb og fritid.

Det er fortsatt mulighet for unntak, men skal da teste hver 3 dag i totalt 10 dager og ha fritidskarantene i hele perioden

Les regler og prosedyrer i pdf:

Smittevern ansatte-privat sektor -karantene.pdf

Smittevern ansatte-privat sektor-unntak karantene.pdf

Hvem kan testes for SARS-CoV2 / Covid-19

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse kan kontakte lege i telefontiden, mandag til fredag mellom kl 09.00 og 09.30,

Telefonnummer 78 98 54 00 for råd og eventuelt avtale om testing for Covid-19.

Ved behov for akutt hjelp skal legevakttelefon 116117 eller nødnummer 113 benyttes

Ekstraordinære næringsfondsmidler – Covid19 midler.


Søknadsfrister 21. oktober og 18. november 2020
For ytterligere informasjon:
Se kommunens hjemmeside eller kontakt Anne Grethe Strandheim, Båtsfjord kommune eller 
Ronny Isaksen, Linken Næringshage.

OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD. Oppdatert 15 mai 2020

      15. mai 2020

 

 

OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD

 

Retningslinjer vedrørende smittevern for gudstjenester, begravelser og andre arrangement i Båtsfjord kirke gjelder fra dags dato.

 

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 50 personer til stede, inkl. ansatte. Medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene  følges kommer i tillegg til antallsbegrensningen på 50. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
 • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet med 1 meters avstand. Personer fra samme husstand kan sitte sammen. Kroppskontakt skal unngås.
 • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta.
 • Informasjon om smittesporing og nødvendig oversikt over deltagende henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. påføres. Listen  oppbevares i 10 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
 • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården. På kirkegården gjelder avstand med 1 meter mellom deltagende.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
 • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn

Nasjonale Korona tiltak

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Hentet fra regjeringen.no>>

Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte. Revidert 07.05.20

 • Alle må ringe legekontoret først, tlf 789 85 400, og unngå å møte opp uten tilpasset avtale dersom de er syke, har luftveissymptomer eller feber o.l.
 • Tidlig samtale med jordmor gjennomføres per telefon
 • 1.konsultasjon og kontrollene i uke 24, 28, 32 ,36, 38 og 40 gjennomføres som før, det vil si etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangderskapsomsorgen. Her legges vekt på fysiske målinger. Samtale og veiledning kan gjøres i etterkant på telefon. Dette for å begrense oppholdstiden på helsesenteret.
 • De gravide må komme alene.
 • Glukosebelastning og Rhesus-analyser og evt. profylakse skal gjennomføres som normalt.
 • OBS! Tolk – sikre at konsultasjoner og informasjon blir gitt på en måte den enkelte forstår.
 • Det skal gis prioritet til gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Gravide hvor det er usikkerhet om fosterets trivsel og vekst skal prioriteres.
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel skal prioriteres

 

 • Tidlig hjemmebesøk av jordmor gjennomføres ved at en forelder møter til avtalt tid sammen med barnet på helsestasjonen.

 

 

I tillegg vektlegges selvfølgelig god avstand mellom mennesker, god håndhygiene, desinfeksjon av utstyr og overflater og ellers god hygiene.

Viser ellers til helsedirektoratet.no, helsenorge.no og fhi.no for oppdatert og utdypende informasjon.

Notatet er utarbeidet av kommunejordmor og fung. smittevernlege Ole Matti Stokstad Olsen.

 

Sist revidert 07.05.2020

Anne Marte Libakken

Kommunejordmor

Alle skoler åpnes

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

 

 

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Båtsfjordskolen åpner igjen.

Informasjon til elever og foresatte ved Båtsfjord skole

Vi forbereder oss nå på å ta imot elevene fra mandag 11. mai til 15. mai 2020, og ser veldig fram til dette. Det vil bli en annerledes skolehverdag enn den vi er vant med, da vi har mange smittevernhensyn å ta. Dette for at det skal være trygt for alle på skolen, både barn og voksne. Vi legger i tillegg til informasjonen dere finner her i dette skrivet ut lenker til diverse informasjon som alle landets foreldre får og må lese grundig før skolestart. Det er viktig at foreldre og foresatte på best mulig måte forbereder barna på smittevernregler som å holde avstand og vaske hendene.

 

Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen:

5. og 8. klasse: Ankomst tidligst klokken 08.15, med Skolestart klokken 08.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom. 8.klasse begynner først tirsdag.

6. og 9. klasse: Ankomst tidligst kl 08.45, med skolestart kl. 09.00.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

9.klasse begynner først tirsdag.

6. klasse får skole tirsdag og torsdag i uke 20

 

7. og 10. klasse: Ankomst tidligst kl 09.15, med skolestart 09.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

 

 

 

 

 

Tidspunkt for avslutning av skoledagene:

5. og 8. klasse: Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 13.15. Tirsdag klokken 14.10.

6. og 9. klasse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 13.45. Onsdag klokken 14.40.

7. og 10. klasse: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag klokken 15.10. Mandag klokken 15.30.

Henting må også skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres fra skolen. Elever som går hjem, må forlate skolens område umiddelbart etter skoledagens slutt.

 

Alle foresatte og elever MÅ overholde disse tidspunktene, dette er viktig med tanke på bemanningssituasjonen ved skolen og smittevernet. Foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

 

V/Sykdom hos elever

Hvis barn er syke, så skal de holdes hjemme. Foresatte må på vanlig måte gi beskjed til kontaktlærer hvis eleven er syk, eller av andre årsaker ikke møter på skolen. Ved spørsmål til skolen bes dere ta kontakt med rektor Bjørn Roger Abrahamsen på telefon +47 406 46 575, eller inspektør Peer Ivar Stenumgaard på telefon +47 900 26 845.

 

Smittevernstiltak

Følgende punkter må foresatte se til at er på plass:

 • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr på tvers av elevgrupper. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være på henvist plass på skolen når det ikke brukes.

 

 • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene, da det ikke blir tillat å bruke mikrobølgeovnene. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt dette.

 

 • Foreldre kan ikke hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ærender, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer.

 

 • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen. Dette fordi hver klasse kommer til å ha minimum en utedag i uka. Det er de dagene der elevene er lengst på skolen, henvist til hentetidspunkt.

 

 • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste og nyse i albuehulen. Klemming og håndhilsning er ikke tillatt. Dere må lese grundig gjennom punktene som omhandler sykdom i informasjonslenkene under her.

 

 • Det oppfordres til at elevene holder sine mobiler hjemme, da mobilhotellene ikke kan brukes, og at mobilene kan inneholde potensiell smitte.

 

 • Fag som kroppsøving, naturfag og musikk blir ikke gjennomført på spesialrom, men bakes inn i utedagen. Garderober brukes ikke av elever.

 

Med vennlig hilsen ansatte ved Båtsfjord skole

 

Viktige informasjonslenker til foreldre og foresatte ved skolestart:

Informasjon til foreldre med barn i skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/        

Veileder om smittevern for 8.-10 .kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Plakater angående smittevern ved skole- og barnehager
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/

Båtsfjord kommunes hjemmeside

https://www.batsfjord.kommune.no

 

Smittevernregler på Båtsfjord skolebibliotek

 1. Det er kun tillatt med lånere fra en kohort inne i skolebiblioteket på en gang. Maksimalt fem elever samtidig.
 2. Ved inngangen til skolebiblioteket står håndsprit, og alle må desinfisere hendene før de går inn på skolebiblioteket. 
 3. Reserver gjerne bøker på forhånd.

Bruk e-post: wenche.vevik@batsfjord.kommune.no.

Mobil: 99271993. 

Eleven får beskjed på SMS eller e-post når boka er klar for henting.

 1. Det er dessverre ikke mulig å slå seg ned inne på skolebiblioteket. Årsaken til dette er smittevernhensyn.
 2. Bøker som blir returnert blir satt i karantene i tre dager før de kan lånes ut på nytt.
 3. Under all håndtering av bøker blir de gjeldende reglene for å unngå smittespredning fulgt.

Oppfordring fra NAV

 

Publikum bes om å unngå å ringe NAV sitt sentralnummer 55 55 33 33.

Et direktenummer som kan brukes for å nå NAV i Båtsfjord nå er 413 03 152.

Vi oppfordrer dere til å logge inn på «Min side» på nav.no for å ta elektronisk kontakt med oss ved behov.

Brochures and videos about coronavirus in other languages

This is a reminder of where to get information on Corona i several languages. Click here (will open in a new window) or cut and paste the link below.:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/

Infoskriv til foreldre/foresatte ved Nordskogen skole.

Vi forbereder oss nå på å ta imot elevene mandag 27.4.20. Det gleder vi oss veldig til!

Det blir en annerledes skolehverdag enn det vi er vante til fremover. Vi har mange hensyn vi må ta i forhold til smittevern slik at det skal være trygt for barn og voksne og være på skole og jobb. Vi legger i tillegg til informasjonen dere finner her i dette skrivet ut lenker til diverse informasjon som alle landets foreldre får og må lese grundig før skolestart.

 

Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen: (det er ikke SFO på morgenen)

3.kl- 4.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                Tidligst kl 0815.  Skolestart kl 0830.

1.kl- 2.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                 Tidligst kl 0830. Skolestart kl 0845.

Vi henstiller alle foreldre og elever om å overholde disse tidspunktene, dette er viktig i forhold til bemanningssituasjonen ved skolen.                                                                               Alle elevene vil bli møtt av voksne ute, foreldre/foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

Skolebuss: Det vil komme egen info om dette. I utgangspunktet ønskes minst mulig bruk av offentlig skyss, men det vil bli et tilbud om buss i helt nødvendige tilfeller.

 

Tidspunkt for avslutning skole og SFO:

3.- 4.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1315. Fredag kl 1215.

1.- 2.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1330. Fredag kl 1200.

SFO starter rett etter skoleslutt og stenger kl 1500 hver dag.

Gi beskjed/send melding til kontaktlærer om eleven er syk eller av andre grunner ikke skal på skolen, dere kan også gi beskjeder på SFO- telefonen om det bare gjelder SFO. Dere kan også ta kontakt med daglig leder Tom B Eriksen eller rektor Bjørn Abrahamsen dersom dere har andre spørsmål.

 

Skolen organiserer skoledagen med ulike smitteverntiltak slik at det blir trygt for elevene og de ansatte. Følgende punkter må dere foreldre påse at er på plass:

 • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være i egen hylle eller sekk.

 

 • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene. Vi har ikke lov å bruke mikrobølgeovn. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt fra førstkommende tirsdag.

 

 • Foreldrene har ikke anledning til å hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ting, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer slik at en voksen på skolen kan følge ut av skolebygningen og evt hente ved tilbakekomst.

 

 • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen mandag. Vi går inn i en tid der det kan bli en del våte dager, alle må ha støvler og regnklær på skolen. De voksne på skolen hjelper elvene med å få utstyret trygt på plass inne. Hver klasse kommer til å ha en utedag i uka, dere vil få beskjed om hvilke dager dette blir slik at dere kan forberede dere hjemme dagen før.

 

 • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste/nyse i albuen. Vi vet at for mange barn, særlig de yngste, kan dette bli vanskelig noen ganger. Selvsagt skal de få både hjelp og trøst nå de trenger det og de kan leke ute sammen i mindre grupper. Dersom barnet er sykt må det være hjemme. Dere må lese svært grundig om dette med sykdom i informasjon om smittevern som det ligger lenker til her.

 

Vi gleder oss veldig til å møte elevene igjen og vi er sikre på at dette kommer til å bli trygt og fint for oss alle.

 

Info til foreldre og foresatte ved skolestart:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/          

 

 

Mvh alle ansatte ved Nordskogen skole.

 

Litt, mye eller helt avstand?

Figuren viser hovedtrekk ved de forskjellige formene for avstand.

Litt, mye eller helt

Status koronasmitte torsdag 23. april 2020

Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Les mer på FHI.NO

Anbefalinger om Koronasmitte og gravide i arbeid.

I denne PDF fra Stami.no,  finner du informasjon og anbefalinger om
tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte
og gravide i arbeid. Last ned PDF her.>>

Reguleringer og råd gitt av helsemyndighetene.

Kommunen får mange spørsmål om hvordan man skal forholde seg til ulike gjøremål for å følge gjeldende regler og godt smittevern.

For å tydeliggjøre dette har helsemyndighetene utarbeidet denne listen med reguleringer og råd.

Klikk her for å komme til regjeringen.no

Oppstart igjen av all politisk virksomhet. 16 april 2020

All politisk virksomhet starter opp igjen så snart som praktisk mulig. Det vil si at tidligere vedtatte møteplan for 2020 normalt skal følges.

Rådhuset er fortsatt stengt for andre enn enkelte ansatte grunnet vanskeligheter med å få gjennomført møter som ivaretar hensynene til smittevern. Dermed må møter fortvinnsvis avholdes på telefon eller video. IT vil være behjelpelig med opplæring om nødvendig. Politisk valgte representanter oppfordres til å ta kontakt med kommunens servicetorg ved spørsmål.

 

Ordføreren

Uttdrag fra pressemelding 15 april 2020

Båtsfjord Kommunes smittevernlege Per Walter Tynæs og Virksomhetsleder Helse & Omsorg Jørgen Lundsveen har 12. april d.å. laget et strategidokument for Båtsfjord Kommune. Her beskrives de tiltak som fortsatt skal være gjeldende for å sikre innbyggernes liv og helse i forbindelse med pandemien.

Klikk her for å laste ned Strategidokument i PDF format...

Korona infoskriv 22.03.2020

Kjære Båtsfjordinger !!

 

Vi har fortsatt per 22. mars 2020, ingen påviste tilfeller av Coronavirus/Covid-19 i Båtsfjord.

Vi har ulike faser i en epidemi/utbrudd av infeksjonssykdom. Smitteverntiltak har ulik effekt i ulike faser av en epidemi. Faseovergangene kan komme på ulike tidspunkt i de ulike kommunene.

I første fase kan alle tilfeller spores ut av landet. Da er det reiserelaterte tiltak og smitteoppsporing og oppfølging av de som kan være smittet som virker. Når det er smitte innad i befolkningen, har sosial distansering og å redusere kontakthyppighet effekt. I alle fasene vil hygienetiltak være helt sentrale.

Vi har i et par uker vært i en fase med importerte tilfeller (tilfeller fra utlandet) og begrenset videre smitte fra disse. Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Veldig får tilfeller i Finnmark. Folkehelseinstituttet tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes noe spredning i samfunnet. Det er derfor gitt generelle råd om sosial distansering for å bremse spredningen. Sosial distansering er å ikke samles mange sammen å holde avstand.

Svært viktig nå er at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette er en stor gruppe som inkluderer alle barn som snufser og alle med vondt i hodet. Langt de fleste av disse på landsbasis (ca. 90% av de som testes nå), har ikke Covid- 19. Fordi Covid- 19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet til å teste hele denne store gruppa, gir vi et generelt råd om at de skal holde seg hjemme til ett til to døgn etter symptomfrihet. Dette er kortere enn dersom covid-19 er påvist. Foreløpige funn tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Det vurderes om også nasjonalt om isoleringsperioden for covid-19 kan reduseres.

Det er ikke kapasitet til å teste alle. Testkapasiteten målrettes nå mot de mest sårbare og helsepersonell som skal behandle disse.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst: Denne gruppa blir ikke prioritert for testing da resultatet ikke vil påvirke tiden i karantene.

Smitteoppsporing og oppfølging av kontakter er et veldig viktig tiltak i tidlig fase av for å bremse utbruddet, med avtakende betydning utover i forløpet. Det er svært ressurskrevende og vi vurderer fortløpende hvor lenge dette arbeidet skal pågå.

Det som er viktig å huske på i disse tider er at Coronavirus/Covid-19 ikke er noen farlig sykdom for de fleste av oss. Det er litt som influenza virus, men vi har ennå ingen immunitet mot Corona som vi har mot influenza generelt i samfunnet. Coronavirus er kun farlig for sårbare grupper, det vil si de med immunsvikt, andre med alvorlige grunnsykdommer og eldre. Skulle sårbare personer få smitte og bli alvorlig syke vil de også få god livreddende behandling. Det vi prøver å unngå er at veldig mange blir syke samtidig slik at vi har tilgjengelig helsepersonell/utstyr til alle.

Jeg vil til slutt minne om: Felles dugnad. La oss forsøke å ta vare på de sårbare rundt oss. Vis hensyn, hold avstand. Ta ditt individuelle ansvar.

 

Per Walter Tynæs
Kommunelege/Smittevernlege

Båtsfjord kommune

Motivasjonsbrev til befolkningen

Kjære Båtsfjordinger

Som helse- og omsorgsleder i Båtsfjord så er jeg både stolt og ydmyk over at dere tar den internasjonale og nasjonale krisen innover dere og aksepterer og respekterer de forbud og pålegg som er gitt lokalt. Dette til tross for at vi ikke har påvist smitte ennå i Båtsfjord.

Men kanskje det også er derfor vi ikke har folk som har blitt syke av covidviruset fordi dere har oppført dere klokt.

Vi har alle kjent på ulike følelser rundt dette; sinne, redsel, likegyldighet, oppgitthet osv.

Vi har også alle kjent på at hverdagen er endret med begrensinger på sosial kontakt, hjemmeundervisning, permitteringer, avstand, mangel på klemmer osv.

Atferdsendring som dere har vist, er ikke lett, og selv om vi hele tiden blir påminnet viktigheten av denne atferdsendringen så vil kroppen og hodet naturlig nok tilbake til normalen.

Og uten sammenligning for øvrig så er covidrestriksjonene litt som det å trene seg opp til sommerkroppen eller bedrive vektreduksjon. Ganske enkelt til å begynne med, men fryktelig vanskelig å opprettholde over tid.

Og når dere blir påført restriksjoner som også oppleves som idiotiske fordi vi ikke bor i Oslo og har ingen påviste covidsmittede her, så er det helt normalt å begynne å tenke tanken «men er det så farlig da om jeg gjør sånn eller sånn».

Det som er mitt og smittevernlegen sitt ansvar er å balansere mengden informasjon til dere slik at dere ikke opplever at vi hauser opp faren uten grunn. Da kan nemlig det skje at folk begynner å gi litt f…

For det må ikke skje. Vi må greie nå å stå i dette. Selv om det gjør vondt å bli begrenset. For senker vi guarden og begynner å oppføre oss som før, så vil vi ganske snart begynne å angre.

Så tenk på dette som en treningsøkt. Vi må pushe litt til, og litt til selv om det gjør vondt.

Så vil vi forhåpentligvis utpå sommeren eller høsten en gang kunne klappe oss på skulderen å si «Vi stod han av»

Jeg har trua på dere!

Jørgen Lundsveen
Helse og Omsorgsleder

Båtsfjord kommune

Status koronasmitte fredag 20. mars 2020 (FHI.no)

Totalt 1742 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-20.-mars-2020/

Ekstraordinært Formannskaps møte på KommuneTV

Opptak av ekstraordinært formannskapsmøte, som gikk fredag 20 mars.

Her er linken:      https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/19

Sendingen åpner seg i nytt vindu.

Korona og påskeferie

 

Skal du hjem til Båtsfjord på påskeferie og du har vært utenfor Øst-Finnmark etter 1603, så må du i karantene hele perioden. Se folkehelseinstituttets hjemmeside ( www.fhi.no) hva karantene innebærer.

 

Dette er reglementet pr 1903, men det kan endre seg.

Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte

Båtsfjord kommune
Helse og omsorg
Pb 610
9991 BÅTSFJORD
Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte
• Alle må ringe legekontoret først, tlf 789 85 400, og unngå å møte opp uten tilpasset avtale dersom de er syke, har luftveissymptomer eller feber o.l.
• Tidlig samtale med jordmor gjennomføres per telefon
• 1.konsultasjon med utfylling av papirer, rekv. av blodprøver, henv til RUL (rutine ultralyd) og veiledning om kosthold, levesett og anbefalinger for svangerskapet gjennomføres per telefon
• Kontrollene i uke 24, 28, 32 ,36, 38 og 40 gjennomføres som før. Her legges vekt på fysiske målinger. Samtale og veiledning kan gjøres i etterkant på telefon. Dette for å begrense oppholdstiden på helsesenteret.
• De gravide må komme alene.
• Glukosebelastning og Rhesus-analyser skal gjennomføres som normalt.
• OBS! Tolk – sikre at konsultasjoner og informasjon blir gitt på en måte den enkelte forstår.
• Tidlig hjemmebesøk av jordmor gjennomføres på telefon
I tillegg vektlegges selvfølgelig god avstand mellom mennesker, god håndhygiene, desinfeksjon av utstyr og overflater og ellers god hygiene.
Viser ellers til helsedirektoretet.no, helsenorge.no og fhi.no for oppdatert og utdypende informasjon.
Notatet er utarbeidet av kommunejordmor og smittevernlege Per Walter Tynæs.
19.03.2020
Anne Marte Libakken
Kommunejordmor

Koronavirus - Folkehelse Instituttets temaside

Her finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset

 

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Korona Nyhetsbrev 17.mars 2020

SISTE NYTT ANGÅENDE KORONA/ COVID-19.
DATO: 17.03.2020.
Innledning og generell informasjon.
Båtsfjord Kommune har heldigvis på nåværende tidspunkt fortsatt ingen påviste tilfeller av SARS
CoV-2 virus og Covid -19, men denne situasjonen vil sannsynligvis ikke vedvare. Fortsatt gjør vi vårt
aller ytterste for i det lengste å hindre, begrense og sinke spredningen av viruset i kommunen vår.
Det er selvsagt et voldsomt behov for informasjon, og det er fullt forståelig. Men, for at ikke vi skal
bruke verdifull tid på å besvare generelle spørsmål, ber vi dere om at slike spørsmål ikke rettes
direkte til oss. Det er store mengder informasjon tilgjengelig på nett, radio og på TV, som hele tiden
oppdateres.


Vi vil spesielt anbefale:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
I tillegg vil vi selvsagt fortløpende legge ut lokal informasjon på våre egne nettsider:
https://batsfjord.kommune.no/corona-samleside.6296180-525415.html
Men, har dere spesielle utfordringer, spørsmål og behov for å få avklart ting direkte med oss, eller
rett og slett ikke er på nett, skal vi selvsagt hjelpe dere.
Det er opprettet et mobiltelefonnummer direkte til oss, som kun skal gjelde Corona, dette nr. er:
902 98 228
I tillegg har vi opprettet en egen e-post som vil bli besvart to ganger per dag, den er:
korona@batsfjord.kommune.no

 Innføring av nye tiltak.
Som dere vet og har merket, har både myndighetene sentralt, og vi lokalt allerede innført en rekke
tiltak, og flere vil komme fremover. Flere av disse kan nok virke både urettferdige, meningsløse og
overgripende i deres privatliv. Dette er noe vi synes er både trist og beklagelig, men alle tiltak er
vurdert så grundig som vi kan i en tidsmessig presset situasjon. Vi ber dere om forståelse for at vi går
hardt til verks nå, slik at vi alle forhåpentligvis kan komme bedre ut av denne situasjonen når dette til
slutt er over. Et eksempel på at vi forsøker å finne andre løsninger, er å få til en ordning for at
pårørende på en eller flere avdelinger på Helsesenteret kan få besøke sine kjære. Her jobber vi med å
finne en løsning som vi mener er forsvarlig. Dette vil vi informere om så snart vi har dette klart.
Det innføres nå ytterligere tiltak for å unngå smittespredning, med virkning fra 17.03.2020.


Følgende tiltak kan vi nå informere om:
1. Det er satt en brakke på utsiden av hovedinngangen til Helsesenteret. Denne skal kun
benyttes til prøvetaking av pasienter. All kontakt med Helsesenteret skal kun gjøres på tlf.
789 85 400. Ved akutte tilfeller ringer man selvsagt som vanlig 113.


2. Veien over Båtsfjord- og Kongsfjordfjellet stenges hver natt mellom 2200 og 0600, ved
bommen i Auster-Tana, dette iverksettes f.o.m. onsdag 18.03.2020.


3. Det blir satt opp en kontrollpost på veien ved krysset opp til flyplassen. Denne blir satt i drift
18.03.2020 klokka 12.00. All trafikk til og fra flyplassen, samt fra Berlevåg/ Tana må stanse
her for kontroll av personell opplært av, og ledet av Båtsfjord Kommune. Det vil bli opprettet
et register over forhåndsklarerte kjøretøy. Personer/ kjøretøy som ikke innordner seg
reglementet for passering og eventuell karantene, vil få muligheten til å returnere. Vi ber om
respekt for alvoret i situasjonen i slike tilfeller, og for de som er satt til å utføre denne
jobben.


Punkt 2 og 3 er hjemlet i Smittevernlovens § 4-1 og § 1-5.


Neste tidspunkt for ny informasjon.
Førstkommende fredag, 20. mars klokka 10 holder vi et ekstraordinært Formannskapsmøte. Dette vil
selvsagt ikke være åpent for publikum, men vi vil sende det direkte på kommune-TV:
https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/1


HUSK: HOLD AVSTAND, VASK HENDENE,
OG IKKE MINST, TA VARE PÅ HVERANDRE.


Båtsfjord, 17.03.2020
Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune
Tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

 

 

 

Coronavirus – fakta, råd og tiltak. Fra FHI.

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Klikk her>>

Informasjon angående Koronavirus

Det er bekreftet tilfeller av koronaviruset Covid-19 i Norge og vi er forberedt på at smitten også kan komme til Båtsfjord.

Råd for å unngå- og forebygge smitte:

 • Man bør tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk/smittet med koronavirus?

Ta kontakt med fastlege /legevakt på telefon for råd og evt. avtale om undersøkelse.

Telefonnr fastlege: 78985400

Telefonnr legevakt: 116117

 • hvis du har vært i områder med koronasmitte og har symptomer på luftveisinfeksjon, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging
 • hvis du i løpet av de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet/syk med koronaviruset, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging

Ikke oppsøk legekontor / legevakt om du mistenker smitte

Råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet

Corona in English For our foreign speaking residents (Updated 17.03.2020)

There is a lot of information put out there, published by Norwegian authorities,on the Corona virus and how you should behave and what to look for,.But it can be hard sometimes to get this info in another language than Nowegian.

We are currently trying to gather information in English, (and other languages) so that you among us, who doesn`t read or speak Norwegian as well, can get informed about the ongoing situation. If you happen to know of any trustworthy websites containing information on Corona on other languages than English, we would like to review an possibly publish links to these sites on our website.

 

We hope this will help:

Videos (Youtube) with genral information about Corona:

Innkjøp av daglivarer

Båtsfjord kommune får tilbakemelding om at innbyggerne kan forholde seg til normale rutiner for innkjøp av dagligvarer, det er ingen fare at butikkene skal gå tom for varer.
Det vil komme dagligvarer inn til Båtsfjord kommune som normalt, med bakgrunn i dette er det ikke behov for hamstring.
Hamstring vil medføre at butikkene går tom for enkelte varer i korte perioder.  

Covid-19 (koronaviruset) Restriksjoner og pålegg for Båtsfjord kommune

Koronaviruset har ikke nådd Båtsfjord kommune ennå. Men med fortsatt økning av antall smittede på landsbasis så må vi forvente at det også kommer hit.

Pressekonferansen som ble holdt av statsminister, helseminister, leder for helsedirektoratet og folkehelseinstituttet 12.03. kl.14 anbefales å sees på nrk.no.

For at vi skal kunne håndtere denne situasjonen best mulig så må alle ha en solidarisk håndtering av sin egen hverdag slik at vi får færrest mulig smittede.
 
Det aller viktigste du kan gjøre er å kontinuerlig følge med på, og handle i tråd med informasjon på  folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no og samtidig også på Båtsfjord kommune sin hjemmeside. På begge disse nettstedene vil det være oppdatert informasjon om hvordan vi i Båtsfjord skal forholde oss til smittefaren og sånn sett hverandre.
 
Uavhengig av den informasjonen som blir lagt ut på nettet så er det viktig at du har et bevisst forhold til din egen hverdag.
 
Restriksjoner for folk og næringsliv i Båtsfjord er som følger;

Det gis nå et påbud i tråd med smittevernloven kap 4.1 at barnehager, skoler og øvrige utdanningsinstitusjoner blir stengt. 

Barnehager og skoler er stengt for alle, UNNTATT for barn av foreldre som jobber i Båtsfjord kommune i helse eller har andre samfunnskritiske stillinger som luftfart, beredskap og politi. (Se uttømmende liste på nrk.no)

Frisører, piercinginstitutter tatovører, masasjeinstitutter, kroppspleie, hudpleie, treningssentre, idrettshall, svømmehall, og spisesteder hvor det ikke kan opprettholdes en meter avstand mellom hver person og hvor servering skjer via bufe, blir stengt.
 
Alle som har vært ute og reist utenfor Norden og kommet hjem etter 27. februar, skal automatisk i karantene i 14 dager. 
 
Har du symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpust skal du i tillegg være hjemme i minst 7 dager etter symptomfrihet. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
Alt helsepersonell som har kontakt med pasienter har forbud mot utenlandsreise ut april.

Det er forbudt for besøkende å oppsøke sykehjem eller aldershjem og bolig for psykisk utviklingshemmede. 

Det er forbudt å oppsøke helsesentret hvis du er i karantene eller har øvre luftveisinfeksjoner.

Det vil bli gitt anledning til utvidet bruk av egenmelding til de som må være borte fra jobben grunnet karantene eller hvis du er hjemme fra jobben grunnet at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Men minner om at øvre alder for egenmelding vdr barn er 12 år, evt 18 år hvis innvilget hjelpestønad fra NAV.
 
Utover det som er skrevet i teksten over så gjelder flg. fortsatt
 
- Vask hender ofte
- Sprit hender flere ganger om dagen
- Hold en viss avstand til hverandre, 1 meter
- Finn andre måter å hilse på enn håndhilsing og klem
- Ikke oppsøk store arrangementer
- Host og nys i albuekrok eller papirlommetørkle som kastes
 
Hvis du ikke reise med kollektivtrafikk, buss og fly; bli hjemme.

Næringsliv og organisasjoner i Båtsfjord; bruk skype-møter og utsett arrangementer.

Du som har fått øvre luftveissymptomer som nysing og hosting. Ring legesentret, ikke kom. Utvidet telefontid fra 0800-1530. Telefonnummer:789 85 400

Helsesekretærene vil fortelle deg hvordan du skal forholde deg til situasjonen.

Hvis du har vært i områder med utbredt smittefare, eller vært i kontakt med noen som har blitt satt i hjemmekarantene så skjer følgene; 
 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

 

Hjemmekarantene


Hjemmekarantene anbefales for: 


Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 
Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.


Hjemmeisolering


Hjemmeisolering anbefales for: 

Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. 
Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19. 
 
Både nærkontakter og lavrisikokontakter endrer status til mistenkt tilfelle dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. 
 
 

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering

 

Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.  
Mistenkte tilfeller isoleres inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger. For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer. Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.  
Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar. 
 
 

Tiltak

 

Tiltak ved hjemmekarantene 

 
Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å: 
 
ikke gå på jobb eller skole 
unngå reiser og ikke ta offentlig transport 
unngå andre steder der man lett kommer nær andre 
 
Så lenge ingen i husstanden har symptomer på covid-19, anses de ikke å utgjøre en risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.   
 
Det er viktig at personer som er i hjemmekarantene og personer som er i kontakt med disse er årvåkne på om nærkontakten utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. I så fall defineres personen som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing for covid-19.   
 

Tiltak ved hjemmeisolering

 
Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter. 
 

Bakgrunn for tiltakene

Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot, gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 

Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt)  
Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning 
 
Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 
 
Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme. 
 
For personer uten bopel i Båtsfjord vil de samme tiltakene gjelde som for bosatte, men karantene eller isolasjon vil finne sted på annen lokasjon som beredskapsgruppen i kommunen står ansvarlig for. 

Stenging av skoler og barnehager (Oppdatert 26.03.2020)

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 13.04.2020

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av overstående.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

Vedtak etter lov om  helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder  både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.


Detalj- og varehandel og arrangementer

 • Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.


Reiser

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.


Kollektivreiser og jobbe hjemme

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc)


Kapasitet i helsetjenesten

For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten. Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak. Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger, private så vel som offentlige. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

Om adgangskontroll i helseinstitusjoner

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Koronavirus og Båtsfjord befolkning

VI er fortsatt smittefrie og la oss legge alle kluter til for at vi opprettholder dette så lenge som mulig. For å få til dette så fordrer det klokskap fra Båtsfjords innbyggere. Vi som er satt til å koordinere dette arbeidet har en sterk anbefaling til Dere;

Ungdom: Velkommen hjem til Båtsfjord fra stengte skoler i hele fylket. Møt igjen venner som tar videregående her eller som er i arbeid. Vær kloke og respekter helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan man er i kontakt med hverandre. Ikke klem og håndhils og vær innenfor hverandres personlige sirkler. Påminn hverandre på god håndhygiene med vask og antibac. Har forståelse for at dere gjerne treffes, men vær bevisst på antallet til stede og respekter som sagt 1 meter regel.

Voksne og litt yngre ungdom/barn: Vi henstiller til å Ikke legge opp til barneselskap og barnebursdager i disse tider med mye folk samlet på ett sted. Respekter den unntakstilstand Norge er i. Dette gjelder også Båtsfjord.

Alle: Når det gjelder besøk til nærpersoner som er på aldershjemmet, sykehjemmet, Fjellheimen og PU- boligen. Dette får dere ikke lov til.

Alle som har øvre luftveissymptomer som hoste, halsvondt, nysing, feber og tung pust skal holde seg hjemme. Bruk egenmelding. Ikke kontakt helsesentret for dette. Bruk av egenmeldinger og utvidet antall er nasjonale føringer og Båtsfjord kommune som arbeidsgiver legger seg på samme linje. Det samme gjelder når man er hjemme med barn som ikke er i skole eller barnehage. Bruk egenmeldinger, ikke kontakt helsesentret for dette. Det nye egenmeldingstaket for hjemme grunnet barn er 20 pr forelder og 40 hvis aleneforelder.

Alle: Vi har full forståelse for at folk velger å benytte sine hytter på fritiden, men det er noen forhold som dere må være klar over hva gjelder dette; Beredskapsmannskapet i Båtsfjord kan være mindre tilgjengelig for dere, hvis ulykker, i disse tider. De kan bli omdisponert til andre kommuner eller de kan være opptatt av å håndtere behov for beredskap i Båtsfjord.

Helsepersonell: Beredskapsgruppen på helse har i møte i kveld gitt en sterk anmodning om at helsepersonell ikke reiser ut av kommunen. Dette har flere momenter. Men den viktigste er flg; koronaviruset sprer seg, og områder kan bli definert som smitteområder. Dette har man ikke kontroll på. Hvis du som helsepersonell er i dette området så tar det alt for lang tid før vi kan sette deg inn i jobb igjen. Dette går utover alle andre og kan innebære en vesentlig økt risiko for å bringe smitte til Båtsfjord. Det ønsker ingen.

Skole- og barnehagepersonell: Dere som er satt i en situasjon nå hvor dere ikke trengs på læringsarenaen på samme måte som til vanlig; dere skal fortsatt være tilgjengelige for å kunne brukes til andre oppgaver.

Når det gjelder alle spørsmål dere alle måtte ha vedrørende den situasjonen Norge og Båtsfjord er i så henstilles det til at dere først sjekker www.fhi.no eller ringer Helse-Norges opplysningstelefon 815 55 015 og hvis behov for lokale svar så sjekk hjemmesiden til Båtsfjord kommune. Vi prøver å oppdatere informasjon så fort det er kvalitetsgodkjent av oss.

Spørsmål som ikke handler om helse, så blir det lagt ut et nytt kommunalt nummer og epost adresse på hjemmesiden.

Håper dere går en optimistisk og positiv helg i møte og opptre klokt sammen med hverandre.

Stans i all politisk virksomhet frem til 26. mars 2020.

All politisk virksomhet er satt i bero frem til 26. mars i første omgang, grunnet situasjonen med Covid-19 viruset.

Ordføreren

Helsestasjon Covid-19 forhåndsregler

Båtsfjord helsestasjon tar  også forhåndsregler for å hindre smittespredning av korona viruset. Vi følger helsedirektoratets retningslinjer.
Enkelte avtaler vil flyttes på, det varsles via SMS. Har man symptomer på luftveisinfeksjon eller vært i nær kontakt med andre som har symptomer, skal man ikke møte opp til time, men følge anbefalte retningslinjer.

Ingen må møte opp fysisk uten avtale ! 

 

Telefonnummer til helsestasjonen er :

78985375/370/373

Viktig informasjon om Corona

Mer informasjon om Corona, utbredelse, symptomer etc finner du ved å klikke her

eller ved å klippe og lime denne adressen : https://www.nrk.no/norge/koronaviruset-1.14874108

Coop Extra og Rema 1000 oppfordrer...

COOP Ekstra og REMA 1000 oppfordrer de i karantene til å først og fremst få noen til å handle for seg. For de i karantene som ikke har noen til å handle for seg så kan de ta kontakt med butikkene og en løsning ordnes. Det er viktig at de som er i karantene ikke går på butikken selv, da butikkansatte i sitt arbeid er i stor fare for smitte.

Coronavirusnrk

Corona virus. Bilde er hentet fra NRK

Sist oppdatert 12. april 2023