Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Coronavirusnrk

Corona virus. Bilde er hentet fra NRK

Informasjon om Corona i Båtsfjord Kommune

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk/smittet med koronavirus?

Ta kontakt med fastlege /legevakt på telefon for råd og evt. avtale om undersøkelse.

Telefonnr fastlege: 78985400

Telefonnr legevakt: 116117

 • hvis du har vært i områder med koronasmitte og har symptomer på luftveisinfeksjon, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging
 • hvis du i løpet av de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet/syk med koronaviruset, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging

Ikke oppsøk legekontor / legevakt om du mistenker smitte.

I tillegg har vi opprettet en egen e-post som vil bli besvart fortløpende: korona@batsfjord.kommune.no

Dere kan også ringe 902 21 241

NB! Ved sykdomstilfeller SKAL du ringe 116117

Hvem kan testes for SARS-CoV2 / Covid-19

Personer med symptomer på luftveisinfeksjon/forkjølelse kan kontakte lege i telefontiden, mandag til fredag mellom kl 09.00 og 09.30,

Telefonnummer 78 98 54 00 for råd og eventuelt avtale om testing for Covid-19.

Ved behov for akutt hjelp skal legevakttelefon 116117 eller nødnummer 113 benyttes

OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD. Oppdatert 15 mai 2020

      15. mai 2020

 

 

OPPDATERTE RETNINGSLINJER VED GRAVFERD I BÅTSFJORD

 

Retningslinjer vedrørende smittevern for gudstjenester, begravelser og andre arrangement i Båtsfjord kirke gjelder fra dags dato.

 

Ved gravferdsseremoni i Båtsfjord kirke

 • Inntil videre er det satt et maksimumsantall på 50 personer til stede, inkl. ansatte. Medvirkende som skal bidra til at smittevernreglene  følges kommer i tillegg til antallsbegrensningen på 50. Antallet kan bli justert i samråd med lokal myndighet for smittevern.
 • De som deltar i gravferden skal sitte spredt i lokalet med 1 meters avstand. Personer fra samme husstand kan sitte sammen. Kroppskontakt skal unngås.
 • Syke personer og de med hjemme karantene eller hjemme isolasjon skal ikke delta.
 • Informasjon om smittesporing og nødvendig oversikt over deltagende henger i våpenhuset. Det legges fram daterte lister i våpenhuset hvor navn og telefon nr. påføres. Listen  oppbevares i 10 dager før makulering. Listen utleveres kun til helsemyndighet ved forespørsel om smittesporing.
 • Familien (maks 4 personer eller etter avtale med gravferdsmyndighet i Båtsfjord) bærer kisten til begravelsesbil og fra begravelsesbil til gravplass på kirkegården. På kirkegården gjelder avstand med 1 meter mellom deltagende.
 • Generelle regler og råd fra helsemyndighet skal følges.
 • Begravelsesbyråene anmodes om å informere den som sørger for gravferden/de pårørende om restriksjoner og tiltak.

 

 

Solfrid Hammer

Kirkeverge

for Båtsfjord Sokn

Nasjonale Korona tiltak

Oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.

Hentet fra regjeringen.no>>

Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte. Revidert 07.05.20

 • Alle må ringe legekontoret først, tlf 789 85 400, og unngå å møte opp uten tilpasset avtale dersom de er syke, har luftveissymptomer eller feber o.l.
 • Tidlig samtale med jordmor gjennomføres per telefon
 • 1.konsultasjon og kontrollene i uke 24, 28, 32 ,36, 38 og 40 gjennomføres som før, det vil si etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangderskapsomsorgen. Her legges vekt på fysiske målinger. Samtale og veiledning kan gjøres i etterkant på telefon. Dette for å begrense oppholdstiden på helsesenteret.
 • De gravide må komme alene.
 • Glukosebelastning og Rhesus-analyser og evt. profylakse skal gjennomføres som normalt.
 • OBS! Tolk – sikre at konsultasjoner og informasjon blir gitt på en måte den enkelte forstår.
 • Det skal gis prioritet til gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret eller barnet på sikt.
 • Gravide hvor det er usikkerhet om fosterets trivsel og vekst skal prioriteres.
 • Konsultasjoner som sikrer at barselkvinner og nyfødte får forsvarlig oppfølging etter fødsel skal prioriteres

 

 • Tidlig hjemmebesøk av jordmor gjennomføres ved at en forelder møter til avtalt tid sammen med barnet på helsestasjonen.

 

 

I tillegg vektlegges selvfølgelig god avstand mellom mennesker, god håndhygiene, desinfeksjon av utstyr og overflater og ellers god hygiene.

Viser ellers til helsedirektoratet.no, helsenorge.no og fhi.no for oppdatert og utdypende informasjon.

Notatet er utarbeidet av kommunejordmor og fung. smittevernlege Ole Matti Stokstad Olsen.

 

Sist revidert 07.05.2020

Anne Marte Libakken

Kommunejordmor

Alle skoler åpnes

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe ulik tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

 

 

Vennlig hilsen  
Utdanningsdirektoratet  

Båtsfjordskolen åpner igjen.

Informasjon til elever og foresatte ved Båtsfjord skole

Vi forbereder oss nå på å ta imot elevene fra mandag 11. mai til 15. mai 2020, og ser veldig fram til dette. Det vil bli en annerledes skolehverdag enn den vi er vant med, da vi har mange smittevernhensyn å ta. Dette for at det skal være trygt for alle på skolen, både barn og voksne. Vi legger i tillegg til informasjonen dere finner her i dette skrivet ut lenker til diverse informasjon som alle landets foreldre får og må lese grundig før skolestart. Det er viktig at foreldre og foresatte på best mulig måte forbereder barna på smittevernregler som å holde avstand og vaske hendene.

 

Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen:

5. og 8. klasse: Ankomst tidligst klokken 08.15, med Skolestart klokken 08.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom. 8.klasse begynner først tirsdag.

6. og 9. klasse: Ankomst tidligst kl 08.45, med skolestart kl. 09.00.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

9.klasse begynner først tirsdag.

6. klasse får skole tirsdag og torsdag i uke 20

 

7. og 10. klasse: Ankomst tidligst kl 09.15, med skolestart 09.30.

Levering må skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres til skolen. Ansatte vil ta imot elevene ute, å gå sammen med de inn til sine klasserom.

 

 

 

 

 

Tidspunkt for avslutning av skoledagene:

5. og 8. klasse: Mandag, onsdag, torsdag og fredag klokken 13.15. Tirsdag klokken 14.10.

6. og 9. klasse: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 13.45. Onsdag klokken 14.40.

7. og 10. klasse: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag klokken 15.10. Mandag klokken 15.30.

Henting må også skje ute på den nedre parkeringsplassen for de som kjøres fra skolen. Elever som går hjem, må forlate skolens område umiddelbart etter skoledagens slutt.

 

Alle foresatte og elever MÅ overholde disse tidspunktene, dette er viktig med tanke på bemanningssituasjonen ved skolen og smittevernet. Foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

 

V/Sykdom hos elever

Hvis barn er syke, så skal de holdes hjemme. Foresatte må på vanlig måte gi beskjed til kontaktlærer hvis eleven er syk, eller av andre årsaker ikke møter på skolen. Ved spørsmål til skolen bes dere ta kontakt med rektor Bjørn Roger Abrahamsen på telefon +47 406 46 575, eller inspektør Peer Ivar Stenumgaard på telefon +47 900 26 845.

 

Smittevernstiltak

Følgende punkter må foresatte se til at er på plass:

 • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr på tvers av elevgrupper. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være på henvist plass på skolen når det ikke brukes.

 

 • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene, da det ikke blir tillat å bruke mikrobølgeovnene. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt dette.

 

 • Foreldre kan ikke hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ærender, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer.

 

 • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen. Dette fordi hver klasse kommer til å ha minimum en utedag i uka. Det er de dagene der elevene er lengst på skolen, henvist til hentetidspunkt.

 

 • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste og nyse i albuehulen. Klemming og håndhilsning er ikke tillatt. Dere må lese grundig gjennom punktene som omhandler sykdom i informasjonslenkene under her.

 

 • Det oppfordres til at elevene holder sine mobiler hjemme, da mobilhotellene ikke kan brukes, og at mobilene kan inneholde potensiell smitte.

 

 • Fag som kroppsøving, naturfag og musikk blir ikke gjennomført på spesialrom, men bakes inn i utedagen. Garderober brukes ikke av elever.

 

Med vennlig hilsen ansatte ved Båtsfjord skole

 

Viktige informasjonslenker til foreldre og foresatte ved skolestart:

Informasjon til foreldre med barn i skolen
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/        

Veileder om smittevern for 8.-10 .kl under Covid- 19 utbruddet 2020
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Plakater angående smittevern ved skole- og barnehager
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/plakat/

Båtsfjord kommunes hjemmeside

https://www.batsfjord.kommune.no

 

Smittevernregler på Båtsfjord skolebibliotek

 1. Det er kun tillatt med lånere fra en kohort inne i skolebiblioteket på en gang. Maksimalt fem elever samtidig.
 2. Ved inngangen til skolebiblioteket står håndsprit, og alle må desinfisere hendene før de går inn på skolebiblioteket. 
 3. Reserver gjerne bøker på forhånd.

Bruk e-post: wenche.vevik@batsfjord.kommune.no.

Mobil: 99271993. 

Eleven får beskjed på SMS eller e-post når boka er klar for henting.

 1. Det er dessverre ikke mulig å slå seg ned inne på skolebiblioteket. Årsaken til dette er smittevernhensyn.
 2. Bøker som blir returnert blir satt i karantene i tre dager før de kan lånes ut på nytt.
 3. Under all håndtering av bøker blir de gjeldende reglene for å unngå smittespredning fulgt.

Oppfordring fra NAV

 

Publikum bes om å unngå å ringe NAV sitt sentralnummer 55 55 33 33.

Et direktenummer som kan brukes for å nå NAV i Båtsfjord nå er 413 03 152.

Vi oppfordrer dere til å logge inn på «Min side» på nav.no for å ta elektronisk kontakt med oss ved behov.

Brochures and videos about coronavirus in other languages

This is a reminder of where to get information on Corona i several languages. Click here (will open in a new window) or cut and paste the link below.:

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/information-material/generell-informasjon-om-koronavirus-pa-flere-sprak/

Info til foreldre og foresatte ved skolestart:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/          

Infoskriv til foreldre/foresatte ved Nordskogen skole.

Vi forbereder oss nå på å ta imot elevene mandag 27.4.20. Det gleder vi oss veldig til!

Det blir en annerledes skolehverdag enn det vi er vante til fremover. Vi har mange hensyn vi må ta i forhold til smittevern slik at det skal være trygt for barn og voksne og være på skole og jobb. Vi legger i tillegg til informasjonen dere finner her i dette skrivet ut lenker til diverse informasjon som alle landets foreldre får og må lese grundig før skolestart.

 

Tidspunkt for ankomst skole og start av skoledagen: (det er ikke SFO på morgenen)

3.kl- 4.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                Tidligst kl 0815.  Skolestart kl 0830.

1.kl- 2.kl: Ankomst/levering (må skje ute på anvist plass).

                 Tidligst kl 0830. Skolestart kl 0845.

Vi henstiller alle foreldre og elever om å overholde disse tidspunktene, dette er viktig i forhold til bemanningssituasjonen ved skolen.                                                                               Alle elevene vil bli møtt av voksne ute, foreldre/foresatte kan av smittevernhensyn ikke gå inn i skolebygningen.

Skolebuss: Det vil komme egen info om dette. I utgangspunktet ønskes minst mulig bruk av offentlig skyss, men det vil bli et tilbud om buss i helt nødvendige tilfeller.

 

Tidspunkt for avslutning skole og SFO:

3.- 4.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1315. Fredag kl 1215.

1.- 2.kl: Skoleslutt mandag- torsdag kl 1330. Fredag kl 1200.

SFO starter rett etter skoleslutt og stenger kl 1500 hver dag.

Gi beskjed/send melding til kontaktlærer om eleven er syk eller av andre grunner ikke skal på skolen, dere kan også gi beskjeder på SFO- telefonen om det bare gjelder SFO. Dere kan også ta kontakt med daglig leder Tom B Eriksen eller rektor Bjørn Abrahamsen dersom dere har andre spørsmål.

 

Skolen organiserer skoledagen med ulike smitteverntiltak slik at det blir trygt for elevene og de ansatte. Følgende punkter må dere foreldre påse at er på plass:

 • Elevene må ha eget utstyr i pennal- minimum blyant, viskelær, blyantspisser og fargeblyanter. Skolen har ikke anledning til å låne ut utstyr. Elevene kan ikke låne av hverandre. Alle bøker og annet utstyr skal være i egen hylle eller sekk.

 

 • Elevene kan ikke ha med mat som må varmes i mikrobølgeovnene. Vi har ikke lov å bruke mikrobølgeovn. Skolemelk kommer som vanlig til de som har bestilt fra førstkommende tirsdag.

 

 • Foreldrene har ikke anledning til å hente sine barn inne på skolen i løpet av skoledagen. Dersom barnet skal til lege, tannlege eller andre nødvendige ting, må foreldrene avtale hentetidspunkt og tidspunkt for tilbakekomst med kontaktlærer slik at en voksen på skolen kan følge ut av skolebygningen og evt hente ved tilbakekomst.

 

 • Elevene må ta med seg nødvendige uteklær til skolen mandag. Vi går inn i en tid der det kan bli en del våte dager, alle må ha støvler og regnklær på skolen. De voksne på skolen hjelper elvene med å få utstyret trygt på plass inne. Hver klasse kommer til å ha en utedag i uka, dere vil få beskjed om hvilke dager dette blir slik at dere kan forberede dere hjemme dagen før.

 

 • De vanlige smittevernreglene som gjelder i hele samfunnet gjelder også på skolen. Vi skal holde avstand, vaske hendene, hoste/nyse i albuen. Vi vet at for mange barn, særlig de yngste, kan dette bli vanskelig noen ganger. Selvsagt skal de få både hjelp og trøst nå de trenger det og de kan leke ute sammen i mindre grupper. Dersom barnet er sykt må det være hjemme. Dere må lese svært grundig om dette med sykdom i informasjon om smittevern som det ligger lenker til her.

 

Vi gleder oss veldig til å møte elevene igjen og vi er sikre på at dette kommer til å bli trygt og fint for oss alle.

 

Info til foreldre og foresatte ved skolestart:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Veileder om smittevern for 1.- 7.kl under Covid- 19 utbruddet 2020:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/          

 

 

Mvh alle ansatte ved Nordskogen skole.

 

Til deg som har påvist Covid-19. Hjemmeisolering

Hjemmeisolering

Litt, mye eller helt avstand?

Figuren viser hovedtrekk ved de forskjellige formene for avstand.

Litt, mye eller helt

Status koronasmitte torsdag 23. april 2020

Totalt 7 345 personer er meldt smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet. Les mer på FHI.NO

Anbefalinger om Koronasmitte og gravide i arbeid.

I denne PDF fra Stami.no,  finner du informasjon og anbefalinger om
tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte
og gravide i arbeid. Last ned PDF her.>>

Reguleringer og råd gitt av helsemyndighetene.

Kommunen får mange spørsmål om hvordan man skal forholde seg til ulike gjøremål for å følge gjeldende regler og godt smittevern.

For å tydeliggjøre dette har helsemyndighetene utarbeidet denne listen med reguleringer og råd.

Klikk her for å komme til regjeringen.no

Oppstart igjen av all politisk virksomhet. 16 april 2020

All politisk virksomhet starter opp igjen så snart som praktisk mulig. Det vil si at tidligere vedtatte møteplan for 2020 normalt skal følges.

Rådhuset er fortsatt stengt for andre enn enkelte ansatte grunnet vanskeligheter med å få gjennomført møter som ivaretar hensynene til smittevern. Dermed må møter fortvinnsvis avholdes på telefon eller video. IT vil være behjelpelig med opplæring om nødvendig. Politisk valgte representanter oppfordres til å ta kontakt med kommunens servicetorg ved spørsmål.

 

Ordføreren

KommuneTV: Formannskapsmøte 15.04.2020 klokka 12.00.

Uttdrag fra pressemelding 15 april 2020

Båtsfjord Kommunes smittevernlege Per Walter Tynæs og Virksomhetsleder Helse & Omsorg Jørgen Lundsveen har 12. april d.å. laget et strategidokument for Båtsfjord Kommune. Her beskrives de tiltak som fortsatt skal være gjeldende for å sikre innbyggernes liv og helse i forbindelse med pandemien.

Klikk her for å laste ned Strategidokument i PDF format...

Korona infoskriv 22.03.2020

Kjære Båtsfjordinger !!

 

Vi har fortsatt per 22. mars 2020, ingen påviste tilfeller av Coronavirus/Covid-19 i Båtsfjord.

Vi har ulike faser i en epidemi/utbrudd av infeksjonssykdom. Smitteverntiltak har ulik effekt i ulike faser av en epidemi. Faseovergangene kan komme på ulike tidspunkt i de ulike kommunene.

I første fase kan alle tilfeller spores ut av landet. Da er det reiserelaterte tiltak og smitteoppsporing og oppfølging av de som kan være smittet som virker. Når det er smitte innad i befolkningen, har sosial distansering og å redusere kontakthyppighet effekt. I alle fasene vil hygienetiltak være helt sentrale.

Vi har i et par uker vært i en fase med importerte tilfeller (tilfeller fra utlandet) og begrenset videre smitte fra disse. Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Veldig får tilfeller i Finnmark. Folkehelseinstituttet tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen.

Vi er nå i en fase hvor vi vet det finnes noe spredning i samfunnet. Det er derfor gitt generelle råd om sosial distansering for å bremse spredningen. Sosial distansering er å ikke samles mange sammen å holde avstand.

Svært viktig nå er at alle med feber eller symptomer på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme. Dette er en stor gruppe som inkluderer alle barn som snufser og alle med vondt i hodet. Langt de fleste av disse på landsbasis (ca. 90% av de som testes nå), har ikke Covid- 19. Fordi Covid- 19 kan gi diffuse og lette symptomer, og vi ikke har kapasitet til å teste hele denne store gruppa, gir vi et generelt råd om at de skal holde seg hjemme til ett til to døgn etter symptomfrihet. Dette er kortere enn dersom covid-19 er påvist. Foreløpige funn tyder på at man er mest smittsom tidlig i sykdomsforløpet og raskt blir mindre smittsom når symptomene er borte. Det vurderes om også nasjonalt om isoleringsperioden for covid-19 kan reduseres.

Det er ikke kapasitet til å teste alle. Testkapasiteten målrettes nå mot de mest sårbare og helsepersonell som skal behandle disse.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst: Denne gruppa blir ikke prioritert for testing da resultatet ikke vil påvirke tiden i karantene.

Smitteoppsporing og oppfølging av kontakter er et veldig viktig tiltak i tidlig fase av for å bremse utbruddet, med avtakende betydning utover i forløpet. Det er svært ressurskrevende og vi vurderer fortløpende hvor lenge dette arbeidet skal pågå.

Det som er viktig å huske på i disse tider er at Coronavirus/Covid-19 ikke er noen farlig sykdom for de fleste av oss. Det er litt som influenza virus, men vi har ennå ingen immunitet mot Corona som vi har mot influenza generelt i samfunnet. Coronavirus er kun farlig for sårbare grupper, det vil si de med immunsvikt, andre med alvorlige grunnsykdommer og eldre. Skulle sårbare personer få smitte og bli alvorlig syke vil de også få god livreddende behandling. Det vi prøver å unngå er at veldig mange blir syke samtidig slik at vi har tilgjengelig helsepersonell/utstyr til alle.

Jeg vil til slutt minne om: Felles dugnad. La oss forsøke å ta vare på de sårbare rundt oss. Vis hensyn, hold avstand. Ta ditt individuelle ansvar.

 

Per Walter Tynæs
Kommunelege/Smittevernlege

Båtsfjord kommune

Motivasjonsbrev til befolkningen

Kjære Båtsfjordinger

Som helse- og omsorgsleder i Båtsfjord så er jeg både stolt og ydmyk over at dere tar den internasjonale og nasjonale krisen innover dere og aksepterer og respekterer de forbud og pålegg som er gitt lokalt. Dette til tross for at vi ikke har påvist smitte ennå i Båtsfjord.

Men kanskje det også er derfor vi ikke har folk som har blitt syke av covidviruset fordi dere har oppført dere klokt.

Vi har alle kjent på ulike følelser rundt dette; sinne, redsel, likegyldighet, oppgitthet osv.

Vi har også alle kjent på at hverdagen er endret med begrensinger på sosial kontakt, hjemmeundervisning, permitteringer, avstand, mangel på klemmer osv.

Atferdsendring som dere har vist, er ikke lett, og selv om vi hele tiden blir påminnet viktigheten av denne atferdsendringen så vil kroppen og hodet naturlig nok tilbake til normalen.

Og uten sammenligning for øvrig så er covidrestriksjonene litt som det å trene seg opp til sommerkroppen eller bedrive vektreduksjon. Ganske enkelt til å begynne med, men fryktelig vanskelig å opprettholde over tid.

Og når dere blir påført restriksjoner som også oppleves som idiotiske fordi vi ikke bor i Oslo og har ingen påviste covidsmittede her, så er det helt normalt å begynne å tenke tanken «men er det så farlig da om jeg gjør sånn eller sånn».

Det som er mitt og smittevernlegen sitt ansvar er å balansere mengden informasjon til dere slik at dere ikke opplever at vi hauser opp faren uten grunn. Da kan nemlig det skje at folk begynner å gi litt f…

For det må ikke skje. Vi må greie nå å stå i dette. Selv om det gjør vondt å bli begrenset. For senker vi guarden og begynner å oppføre oss som før, så vil vi ganske snart begynne å angre.

Så tenk på dette som en treningsøkt. Vi må pushe litt til, og litt til selv om det gjør vondt.

Så vil vi forhåpentligvis utpå sommeren eller høsten en gang kunne klappe oss på skulderen å si «Vi stod han av»

Jeg har trua på dere!

Jørgen Lundsveen
Helse og Omsorgsleder

Båtsfjord kommune

Status koronasmitte fredag 20. mars 2020 (FHI.no)

Totalt 1742 personer er rapportert smittet med koronavirus. Det viser dagsrapporten fra Folkehelseinstituttet.

https://www.fhi.no/nyheter/2020/status-koronasmitte-20.-mars-2020/

Ekstraordinært Formannskaps møte på KommuneTV

Opptak av ekstraordinært formannskapsmøte, som gikk fredag 20 mars.

Her er linken:      https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/19

Sendingen åpner seg i nytt vindu.

Korona og påskeferie

 

Skal du hjem til Båtsfjord på påskeferie og du har vært utenfor Øst-Finnmark etter 1603, så må du i karantene hele perioden. Se folkehelseinstituttets hjemmeside ( www.fhi.no) hva karantene innebærer.

 

Dette er reglementet pr 1903, men det kan endre seg.

Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte

Båtsfjord kommune
Helse og omsorg
Pb 610
9991 BÅTSFJORD
Jordmortjenesten i perioden med ekstra tiltak i forhold til koronasmitte
• Alle må ringe legekontoret først, tlf 789 85 400, og unngå å møte opp uten tilpasset avtale dersom de er syke, har luftveissymptomer eller feber o.l.
• Tidlig samtale med jordmor gjennomføres per telefon
• 1.konsultasjon med utfylling av papirer, rekv. av blodprøver, henv til RUL (rutine ultralyd) og veiledning om kosthold, levesett og anbefalinger for svangerskapet gjennomføres per telefon
• Kontrollene i uke 24, 28, 32 ,36, 38 og 40 gjennomføres som før. Her legges vekt på fysiske målinger. Samtale og veiledning kan gjøres i etterkant på telefon. Dette for å begrense oppholdstiden på helsesenteret.
• De gravide må komme alene.
• Glukosebelastning og Rhesus-analyser skal gjennomføres som normalt.
• OBS! Tolk – sikre at konsultasjoner og informasjon blir gitt på en måte den enkelte forstår.
• Tidlig hjemmebesøk av jordmor gjennomføres på telefon
I tillegg vektlegges selvfølgelig god avstand mellom mennesker, god håndhygiene, desinfeksjon av utstyr og overflater og ellers god hygiene.
Viser ellers til helsedirektoretet.no, helsenorge.no og fhi.no for oppdatert og utdypende informasjon.
Notatet er utarbeidet av kommunejordmor og smittevernlege Per Walter Tynæs.
19.03.2020
Anne Marte Libakken
Kommunejordmor

Koronavirus - Folkehelse Instituttets temaside

Her finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset

 

Her finner du nyheter, oppdaterte tall, informasjon og råd om koronaviruset. Har du spørsmål du ikke får besvart her kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Korona Nyhetsbrev 17.mars 2020

SISTE NYTT ANGÅENDE KORONA/ COVID-19.
DATO: 17.03.2020.
Innledning og generell informasjon.
Båtsfjord Kommune har heldigvis på nåværende tidspunkt fortsatt ingen påviste tilfeller av SARS
CoV-2 virus og Covid -19, men denne situasjonen vil sannsynligvis ikke vedvare. Fortsatt gjør vi vårt
aller ytterste for i det lengste å hindre, begrense og sinke spredningen av viruset i kommunen vår.
Det er selvsagt et voldsomt behov for informasjon, og det er fullt forståelig. Men, for at ikke vi skal
bruke verdifull tid på å besvare generelle spørsmål, ber vi dere om at slike spørsmål ikke rettes
direkte til oss. Det er store mengder informasjon tilgjengelig på nett, radio og på TV, som hele tiden
oppdateres.


Vi vil spesielt anbefale:
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/
https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/
I tillegg vil vi selvsagt fortløpende legge ut lokal informasjon på våre egne nettsider:
https://batsfjord.kommune.no/corona-samleside.6296180-525415.html
Men, har dere spesielle utfordringer, spørsmål og behov for å få avklart ting direkte med oss, eller
rett og slett ikke er på nett, skal vi selvsagt hjelpe dere.
Det er opprettet et mobiltelefonnummer direkte til oss, som kun skal gjelde Corona, dette nr. er:
902 98 228
I tillegg har vi opprettet en egen e-post som vil bli besvart to ganger per dag, den er:
korona@batsfjord.kommune.no

 Innføring av nye tiltak.
Som dere vet og har merket, har både myndighetene sentralt, og vi lokalt allerede innført en rekke
tiltak, og flere vil komme fremover. Flere av disse kan nok virke både urettferdige, meningsløse og
overgripende i deres privatliv. Dette er noe vi synes er både trist og beklagelig, men alle tiltak er
vurdert så grundig som vi kan i en tidsmessig presset situasjon. Vi ber dere om forståelse for at vi går
hardt til verks nå, slik at vi alle forhåpentligvis kan komme bedre ut av denne situasjonen når dette til
slutt er over. Et eksempel på at vi forsøker å finne andre løsninger, er å få til en ordning for at
pårørende på en eller flere avdelinger på Helsesenteret kan få besøke sine kjære. Her jobber vi med å
finne en løsning som vi mener er forsvarlig. Dette vil vi informere om så snart vi har dette klart.
Det innføres nå ytterligere tiltak for å unngå smittespredning, med virkning fra 17.03.2020.


Følgende tiltak kan vi nå informere om:
1. Det er satt en brakke på utsiden av hovedinngangen til Helsesenteret. Denne skal kun
benyttes til prøvetaking av pasienter. All kontakt med Helsesenteret skal kun gjøres på tlf.
789 85 400. Ved akutte tilfeller ringer man selvsagt som vanlig 113.


2. Veien over Båtsfjord- og Kongsfjordfjellet stenges hver natt mellom 2200 og 0600, ved
bommen i Auster-Tana, dette iverksettes f.o.m. onsdag 18.03.2020.


3. Det blir satt opp en kontrollpost på veien ved krysset opp til flyplassen. Denne blir satt i drift
18.03.2020 klokka 12.00. All trafikk til og fra flyplassen, samt fra Berlevåg/ Tana må stanse
her for kontroll av personell opplært av, og ledet av Båtsfjord Kommune. Det vil bli opprettet
et register over forhåndsklarerte kjøretøy. Personer/ kjøretøy som ikke innordner seg
reglementet for passering og eventuell karantene, vil få muligheten til å returnere. Vi ber om
respekt for alvoret i situasjonen i slike tilfeller, og for de som er satt til å utføre denne
jobben.


Punkt 2 og 3 er hjemlet i Smittevernlovens § 4-1 og § 1-5.


Neste tidspunkt for ny informasjon.
Førstkommende fredag, 20. mars klokka 10 holder vi et ekstraordinært Formannskapsmøte. Dette vil
selvsagt ikke være åpent for publikum, men vi vil sende det direkte på kommune-TV:
https://batsfjord.kommunetv.no/no/archive/1


HUSK: HOLD AVSTAND, VASK HENDENE,
OG IKKE MINST, TA VARE PÅ HVERANDRE.


Båtsfjord, 17.03.2020
Ronald Wærnes (sign.), ordfører i Båtsfjord Kommune
Tlf. 917 12 116/ ronald.waernes@batsfjord.kommune.no

 

 

 

Coronavirus – fakta, råd og tiltak. Fra FHI.

Samlet informasjon om det nye koronaviruset (coronaviruset) SARS-CoV-2, sykdom, utbredelse samt råd for publikum og helsepersonell. Sidene oppdateres fortløpende.

Klikk her>>

Informasjon angående Koronavirus

Det er bekreftet tilfeller av koronaviruset Covid-19 i Norge og vi er forberedt på at smitten også kan komme til Båtsfjord.

Råd for å unngå- og forebygge smitte:

 • Man bør tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.
 • God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk/smittet med koronavirus?

Ta kontakt med fastlege /legevakt på telefon for råd og evt. avtale om undersøkelse.

Telefonnr fastlege: 78985400

Telefonnr legevakt: 116117

 • hvis du har vært i områder med koronasmitte og har symptomer på luftveisinfeksjon, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging
 • hvis du i løpet av de siste 14 dagene har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet/syk med koronaviruset, ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for å få oppfølging

Ikke oppsøk legekontor / legevakt om du mistenker smitte

Råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet

Corona in English For our foreign speaking residents (Updated 17.03.2020)

There is a lot of information put out there, published by Norwegian authorities,on the Corona virus and how you should behave and what to look for,.But it can be hard sometimes to get this info in another language than Nowegian.

We are currently trying to gather information in English, (and other languages) so that you among us, who doesn`t read or speak Norwegian as well, can get informed about the ongoing situation. If you happen to know of any trustworthy websites containing information on Corona on other languages than English, we would like to review an possibly publish links to these sites on our website.

 

We hope this will help:

Videos (Youtube) with genral information about Corona:

VIKTIG INFORMASJON. Pressemelding 16.03.2020, og Vedtak fra smittevernlege 14.03.2020.

Innkjøp av daglivarer

Båtsfjord kommune får tilbakemelding om at innbyggerne kan forholde seg til normale rutiner for innkjøp av dagligvarer, det er ingen fare at butikkene skal gå tom for varer.
Det vil komme dagligvarer inn til Båtsfjord kommune som normalt, med bakgrunn i dette er det ikke behov for hamstring.
Hamstring vil medføre at butikkene går tom for enkelte varer i korte perioder.  

Covid-19 (koronaviruset) Restriksjoner og pålegg for Båtsfjord kommune

Koronaviruset har ikke nådd Båtsfjord kommune ennå. Men med fortsatt økning av antall smittede på landsbasis så må vi forvente at det også kommer hit.

Pressekonferansen som ble holdt av statsminister, helseminister, leder for helsedirektoratet og folkehelseinstituttet 12.03. kl.14 anbefales å sees på nrk.no.

For at vi skal kunne håndtere denne situasjonen best mulig så må alle ha en solidarisk håndtering av sin egen hverdag slik at vi får færrest mulig smittede.
 
Det aller viktigste du kan gjøre er å kontinuerlig følge med på, og handle i tråd med informasjon på  folkehelseinstituttets hjemmeside, www.fhi.no og samtidig også på Båtsfjord kommune sin hjemmeside. På begge disse nettstedene vil det være oppdatert informasjon om hvordan vi i Båtsfjord skal forholde oss til smittefaren og sånn sett hverandre.
 
Uavhengig av den informasjonen som blir lagt ut på nettet så er det viktig at du har et bevisst forhold til din egen hverdag.
 
Restriksjoner for folk og næringsliv i Båtsfjord er som følger;

Det gis nå et påbud i tråd med smittevernloven kap 4.1 at barnehager, skoler og øvrige utdanningsinstitusjoner blir stengt. 

Barnehager og skoler er stengt for alle, UNNTATT for barn av foreldre som jobber i Båtsfjord kommune i helse eller har andre samfunnskritiske stillinger som luftfart, beredskap og politi. (Se uttømmende liste på nrk.no)

Frisører, piercinginstitutter tatovører, masasjeinstitutter, kroppspleie, hudpleie, treningssentre, idrettshall, svømmehall, og spisesteder hvor det ikke kan opprettholdes en meter avstand mellom hver person og hvor servering skjer via bufe, blir stengt.
 
Alle som har vært ute og reist utenfor Norden og kommet hjem etter 27. februar, skal automatisk i karantene i 14 dager. 
 
Har du symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpust skal du i tillegg være hjemme i minst 7 dager etter symptomfrihet. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.
Alt helsepersonell som har kontakt med pasienter har forbud mot utenlandsreise ut april.

Det er forbudt for besøkende å oppsøke sykehjem eller aldershjem og bolig for psykisk utviklingshemmede. 

Det er forbudt å oppsøke helsesentret hvis du er i karantene eller har øvre luftveisinfeksjoner.

Det vil bli gitt anledning til utvidet bruk av egenmelding til de som må være borte fra jobben grunnet karantene eller hvis du er hjemme fra jobben grunnet at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Men minner om at øvre alder for egenmelding vdr barn er 12 år, evt 18 år hvis innvilget hjelpestønad fra NAV.
 
Utover det som er skrevet i teksten over så gjelder flg. fortsatt
 
- Vask hender ofte
- Sprit hender flere ganger om dagen
- Hold en viss avstand til hverandre, 1 meter
- Finn andre måter å hilse på enn håndhilsing og klem
- Ikke oppsøk store arrangementer
- Host og nys i albuekrok eller papirlommetørkle som kastes
 
Hvis du ikke reise med kollektivtrafikk, buss og fly; bli hjemme.

Næringsliv og organisasjoner i Båtsfjord; bruk skype-møter og utsett arrangementer.

Du som har fått øvre luftveissymptomer som nysing og hosting. Ring legesentret, ikke kom. Utvidet telefontid fra 0800-1530. Telefonnummer:789 85 400

Helsesekretærene vil fortelle deg hvordan du skal forholde deg til situasjonen.

Hvis du har vært i områder med utbredt smittefare, eller vært i kontakt med noen som har blitt satt i hjemmekarantene så skjer følgene; 
 

Hjemmekarantene og hjemmeisolering i forbindelse med covid-19

 

Hjemmekarantene


Hjemmekarantene anbefales for: 


Nærkontakt til bekreftet tilfelle, det vil si de som har hatt nær kontakt med et bekreftet tilfelle, inkludert de som bor sammen med bekreftet tilfelle. 
Helsepersonell som er husstandsmedlemmer til mistenkte tilfeller, inntil svar på laboratorieprøve foreligger
Karantene gjelder også for alle personer som har vært i områder med utbredt spredning av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med utbredt spredning skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.


Hjemmeisolering


Hjemmeisolering anbefales for: 

Bekreftet tilfelle, det vil si de som er bekreftet smittet med covid-19, men som ikke trenger innleggelse på sykehus. 
Mistenkt tilfelle, det vil si de som er syke og prøvetas for covid-19. 
 
Både nærkontakter og lavrisikokontakter endrer status til mistenkt tilfelle dersom de utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. 
 
 

Varighet av hjemmekarantene eller hjemmeisolering

 

Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset. Dette gjelder også om man i perioden har testet negativt for koronavirus.  
Mistenkte tilfeller isoleres inntil eventuelt negativt prøvesvar foreligger. For lavrisikokontakter oppheves hjemmeisolasjon ved negativt prøvesvar, men de skal fortsatt følge med på symptomer. Nærkontakter går tilbake til hjemmekarantene.  
Bekreftede tilfeller må være isolert så lenge de har symptomer på sykdom. Det gjøres en individuell vurdering av når isolering kan opphøre basert på klinisk bilde og prøvesvar. 
 
 

Tiltak

 

Tiltak ved hjemmekarantene 

 
Personer som er i hjemmekarantene kan gå ut av eget hjem, men bør unngå nærkontakt med andre. Det omfatter å: 
 
ikke gå på jobb eller skole 
unngå reiser og ikke ta offentlig transport 
unngå andre steder der man lett kommer nær andre 
 
Så lenge ingen i husstanden har symptomer på covid-19, anses de ikke å utgjøre en risiko for smitte. Det er derfor ikke nødvendig å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak.   
 
Det er viktig at personer som er i hjemmekarantene og personer som er i kontakt med disse er årvåkne på om nærkontakten utvikler symptomer på luftveisinfeksjon. I så fall defineres personen som mistenkt tilfelle. Da skal smitteverntiltak som ved hjemmeisolering følges, og lege må kontaktes for videre vurdering og testing for covid-19.   
 

Tiltak ved hjemmeisolering

 
Hjemmeisolering innebærer at pasienten holder seg hjemme. Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr, som beskrevet under tiltak i primærhelsetjenesten. Dette gjelder også om helsepersonell skal besøke andre i samme husstand til hjemmeisolerte pasienter. 
 

Bakgrunn for tiltakene

Ved vurdering av smitteverntiltak, balanseres tiltakenes forventede nytte opp mot, gjennomførbarhet, etiske betraktninger, folks holdninger, kostnader og Smittevernloven. De strengeste tiltakene rettes mot de som utgjør størst risiko for smitte. Tiltakene nedenfor baseres på følgende vurdering: 

Personer uten symptomer utgjør lav eller ingen risiko for spredning, men eventuell sykdom utvikles gradvis og symptomene kan være vage, og tiltakene avhenger av sannsynlighet for å være smittet (nær kontakt eller lavrisikokontakt)  
Personer med symptomer utgjør en høy risiko for spredning 
 
Med karantene menes midlertidig innskrenking av bevegelse/sosial omgang for personer som har vært eksponert for et smittestoff, men som ikke har utviklet klinisk sykdom. Dette kan gjøres for enkeltpersoner, eksempelvis i eget hjem (hjemmekarantene) eller for større grupper i for eksempel en boligblokk, cruiseskip, landsby eller by. 
 
Isolering brukes oftest som begrep når pasienter med smittsom sykdom isoleres i eget rom i helseinstitusjon. Hjemmeisolering vil tilsvarende bety at pasienter med klinisk tegn på og/eller påvist smittsom sykdom isoleres hjemme. 
 
For personer uten bopel i Båtsfjord vil de samme tiltakene gjelde som for bosatte, men karantene eller isolasjon vil finne sted på annen lokasjon som beredskapsgruppen i kommunen står ansvarlig for. 

Stenging av skoler og barnehager (Oppdatert 26.03.2020)

Helsedirektoratet har i dag vedtatt følgende - som gjelder fra klokken 18.00 torsdag 12. mars til og med torsdag 13.04.2020

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av overstående.

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

Vedtak etter lov om  helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder  både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.


Detalj- og varehandel og arrangementer

 • Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.


Reiser

 • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i hjemmekarantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette har tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.


Kollektivreiser og jobbe hjemme

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc)


Kapasitet i helsetjenesten

For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten. Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak. Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger, private så vel som offentlige. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

Om adgangskontroll i helseinstitusjoner

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fra-klokken-18.0/

Koronavirus og Båtsfjord befolkning

VI er fortsatt smittefrie og la oss legge alle kluter til for at vi opprettholder dette så lenge som mulig. For å få til dette så fordrer det klokskap fra Båtsfjords innbyggere. Vi som er satt til å koordinere dette arbeidet har en sterk anbefaling til Dere;

Ungdom: Velkommen hjem til Båtsfjord fra stengte skoler i hele fylket. Møt igjen venner som tar videregående her eller som er i arbeid. Vær kloke og respekter helsemyndighetenes anbefalinger om hvordan man er i kontakt med hverandre. Ikke klem og håndhils og vær innenfor hverandres personlige sirkler. Påminn hverandre på god håndhygiene med vask og antibac. Har forståelse for at dere gjerne treffes, men vær bevisst på antallet til stede og respekter som sagt 1 meter regel.

Voksne og litt yngre ungdom/barn: Vi henstiller til å Ikke legge opp til barneselskap og barnebursdager i disse tider med mye folk samlet på ett sted. Respekter den unntakstilstand Norge er i. Dette gjelder også Båtsfjord.

Alle: Når det gjelder besøk til nærpersoner som er på aldershjemmet, sykehjemmet, Fjellheimen og PU- boligen. Dette får dere ikke lov til.

Alle som har øvre luftveissymptomer som hoste, halsvondt, nysing, feber og tung pust skal holde seg hjemme. Bruk egenmelding. Ikke kontakt helsesentret for dette. Bruk av egenmeldinger og utvidet antall er nasjonale føringer og Båtsfjord kommune som arbeidsgiver legger seg på samme linje. Det samme gjelder når man er hjemme med barn som ikke er i skole eller barnehage. Bruk egenmeldinger, ikke kontakt helsesentret for dette. Det nye egenmeldingstaket for hjemme grunnet barn er 20 pr forelder og 40 hvis aleneforelder.

Alle: Vi har full forståelse for at folk velger å benytte sine hytter på fritiden, men det er noen forhold som dere må være klar over hva gjelder dette; Beredskapsmannskapet i Båtsfjord kan være mindre tilgjengelig for dere, hvis ulykker, i disse tider. De kan bli omdisponert til andre kommuner eller de kan være opptatt av å håndtere behov for beredskap i Båtsfjord.

Helsepersonell: Beredskapsgruppen på helse har i møte i kveld gitt en sterk anmodning om at helsepersonell ikke reiser ut av kommunen. Dette har flere momenter. Men den viktigste er flg; koronaviruset sprer seg, og områder kan bli definert som smitteområder. Dette har man ikke kontroll på. Hvis du som helsepersonell er i dette området så tar det alt for lang tid før vi kan sette deg inn i jobb igjen. Dette går utover alle andre og kan innebære en vesentlig økt risiko for å bringe smitte til Båtsfjord. Det ønsker ingen.

Skole- og barnehagepersonell: Dere som er satt i en situasjon nå hvor dere ikke trengs på læringsarenaen på samme måte som til vanlig; dere skal fortsatt være tilgjengelige for å kunne brukes til andre oppgaver.

Når det gjelder alle spørsmål dere alle måtte ha vedrørende den situasjonen Norge og Båtsfjord er i så henstilles det til at dere først sjekker www.fhi.no eller ringer Helse-Norges opplysningstelefon 815 55 015 og hvis behov for lokale svar så sjekk hjemmesiden til Båtsfjord kommune. Vi prøver å oppdatere informasjon så fort det er kvalitetsgodkjent av oss.

Spørsmål som ikke handler om helse, så blir det lagt ut et nytt kommunalt nummer og epost adresse på hjemmesiden.

Håper dere går en optimistisk og positiv helg i møte og opptre klokt sammen med hverandre.

Stans i all politisk virksomhet frem til 26. mars 2020.

All politisk virksomhet er satt i bero frem til 26. mars i første omgang, grunnet situasjonen med Covid-19 viruset.

Ordføreren

Helsestasjon Covid-19 forhåndsregler

Båtsfjord helsestasjon tar  også forhåndsregler for å hindre smittespredning av korona viruset. Vi følger helsedirektoratets retningslinjer.
Enkelte avtaler vil flyttes på, det varsles via SMS. Har man symptomer på luftveisinfeksjon eller vært i nær kontakt med andre som har symptomer, skal man ikke møte opp til time, men følge anbefalte retningslinjer.

Ingen må møte opp fysisk uten avtale ! 

 

Telefonnummer til helsestasjonen er :

78985375/370/373

Viktig informasjon om Corona

Mer informasjon om Corona, utbredelse, symptomer etc finner du ved å klikke her

eller ved å klippe og lime denne adressen : https://www.nrk.no/norge/koronaviruset-1.14874108

Coop Extra og Rema 1000 oppfordrer...

COOP Ekstra og REMA 1000 oppfordrer de i karantene til å først og fremst få noen til å handle for seg. For de i karantene som ikke har noen til å handle for seg så kan de ta kontakt med butikkene og en løsning ordnes. Det er viktig at de som er i karantene ikke går på butikken selv, da butikkansatte i sitt arbeid er i stor fare for smitte.