Etter 01.07.15 kom det endringer i Pbl som utvider omfanget av tiltaket untatt fra søknadsplikt. De nye tiltakene kan du lese om her.

For mer informasjon om tiltak som ikke trenger søknad se her.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig skal du melde inn bygning eller tilbygg til kommunen ved å bruke dette (link) skjemaet.

Bygg bod, garasje eller annen bygning uten å søke:

Noe kan du bygge uten å søke om det. se Direktoratet for byggkvalitet`s veileder for å finne ut om det du skal bygge er søknadspliktig eller ikke.

Bygg tillatelse button