Generelt:

Skoleanlegget skal i tillegg inneholde:
• Kombinasjonsbibliotek
• Kulturarealer
• Samordnet hjelpetjeneste
• Avdeling for videregående opplæring som består av:
- BPVS - Båtsfjord private videregående skole
- LOSA - Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet.
• Flotte uteområder
Prosjektet er en totalentreprise som utføres av Entreprenør Harald Nilsen AS, og skal
overleveres til byggherre mot slutten av året 2023.
Prosjektleder ønsker å gi informasjon med jevne mellomrom ut til interessenter og
lokalsamfunnet i Båtsfjord.

Plan tegninger:

Illustrasjon plan 1.JPG

Illustrasjon plan 2.JPG

 

 

 

 

Fremdrift
status:

Det har vært utfordrende værforhold i Båtsfjord i januar og februar, med mye nedbør
og vind. Dette påvirker så klart produktiviteten på byggeplass. Det gjøres mye
snømåking og tining før arbeidet kan settes i gang. Heldigvis har vi en dyktig
entreprenør fra Alta som står på for å få jobben gjort.
Første støp av bunnplate for teknisk rom i kjelleretasje ble gjort 09 februar.
Se link: Støp av bunnplate 09.02.2022
Det skjer mye i grunnarbeidet for tiden, men det vises ikke så mye. I mars og april vil
råbygget komme opp. Først ut er bassengdelen med en del prefabrikerte elementer.
Da vil bygget reise seg, og vi vil se konturene av bygget. Dette blir spennende.

Riggplan: 

Båtsfjord skole Riggplan jpeg.jpg

 

HMS og
sikkerhet:

Byggherre og entreprenøren tar helse, miljø og sikkerhet på alvor. Vi jobber aktivt for at
alle arbeidere skal ha en trygg arbeidsplass og at naboer, skolen og forbipasserende
skal ferdes trygt rundt byggeplassen. Det blir selvsagt støy fra en byggeplass, men
dette skal foregå til minst mulig sjenanse for alle sammen.
Det er viktig at skilting og sikring rundt byggeplassen respekteres, og at ingen går inn
på byggeplassen.
Gamle Kirkegårdsvei er kun til bruk for beboere og entreprenørens maskiner.

 

Kontaktinfo:

Prosjektleder Båtsfjord kommune
Richard Flate
Mobil: 971 61 287
e-post: richard.flate@wsp.com
Anleggsleder byggeplass, Entreprenør Harald Nilsen AS
Fredrik Thomassen
Mobil: 476 61 785
e-post: fredrik@hnas.no
Link til byggekamera:
http://webcam.kystnor.no/batsfjord-skole

 

Richard Flate
Prosjektleder
WSP Norge
på vegne av Båtsfjord kommune