Du møter en ressurssterk skole, full barnehagedekning, et modernehelsesenter, samt store mengder av frisk luft. Ishavshallen byr på idrettsaktiviteter som badminton, fotball og styrketrening, og nytt flerbrukshus med bl.a. 25 meters basseng åpner våren 2021. Lokalsamfunnet er ellers preget av et meget aktivt lag- og foreningsliv, med aktiviteter som spenner seg fra jakt og laksefiske til aerobic, revy, kor og korps.

Kommunikasjonen til og fra kommunen er god, med kortbaneflyplass og daglige hurtigruteanløp. Alt dette får du innen gangavstand! Det er i underkant av tusen innbyggere i kommunen

 

Berlevåg kommune har to ledige stillinger som barnevernskonsulent i 100 % (fast) og ei stilling som tiltakskonsulent (engasjement for 2 år).

 

Berlevåg og Båtsfjord ble i 2010 slått sammen til en interkommunal barneverntjeneste. Berlevåg er vertskommune og ansettelseskommune. Stillingen har arbeidssted i Berlevåg.

                                               

Barnevernstjenesten har en felles leder med arbeidssted Båtsfjord kommune. Videre er det 4 konsulentstillinger.  2 konsulentstilling har arbeidssted i Berlevåg og 2 har arbeidssted Båtsfjord, samt ei stilling som tiltakskonsulent med arbeidssted Båtsfjord.

 

Arbeidsområder:

 • Hovedansvar for saksbehandling og oppfølging av barn og deres familier i henhold til barnevernloven og forvaltningsloven
 • Delta i teamarbeid, inkludert drøfting av saker og saksfordeling
 • Bidra i nettverksarbeid og samarbeide med andre instanser
 • Veilede både på individ og systemnivå
 • Delta i forebyggende arbeid og utviklingsarbeid
 • Partsrepresentant i nemnds- og rettssystemet
 • Delta i akuttberedskap/barnevernvakt
 • Noe reisevirksomhet må påberegnes
 • Undersøkelsesarbeid, tiltaksarbeid og fosterhjemoppfølging

 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig høgskoleutdanning, fortrinnsvis innen barnevern eller sosialt arbeid
 • Ønske om relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra saksbehandling i førstelinjen og erfaring fra arbeid med barn og unge / familier
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig

 

Det kreves tilfredsstillende politiattest ved tilsetting

 

Krav om førerkort klasse B.

 

Vi kan tilby:

 • Godt arbeidsmiljø
 • Kvalifiserte og motiverte medarbeidere
 • Tverrfaglig kompetanse

 

Kommunen inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, nedskriving av studielån.

 

For øvrig gjelder ansettelsen i henhold til lover, avtaler og reglement. Medlemskap i pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid.

 

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.

 

For nærmere informasjon ta kontakt med barnevernsleder Christina Svendsen på tlf. 458 79 847, eller e-post: christina.svendsen@batsfjord.kommune.no

 

 

Søknadsfrist: 17 mars 20201

 

Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes:

 

Berlevåg kommune, Rådhusgata 2, 9980 Berlevåg, eller e-post: postmottak@berlevag.kommune.no