Båtsfjord kommune har testet ca. 600 personer i Båtsfjord per dags dato og har ikke hatt registrert smitte siste 2 måneder inntil i dag.  Vi fikk et registrert innreise smittetilfelle i dag i forbindelse med innreise fra Russland. Her er som tidligere alle regler fulgt opp eksemplarisk av personen og vedkommende er isolert og alle nærkontakter er i karantene.

I disse tider med stadig skiftene regler/føringer fra stat og kommune vil jeg først minne om det helt basale når det gjelder smittevern.

Hold dere mest mulig hjemme.

Ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Hold avstand

Hold hendene rene

Hold deg hjemme når du er syk

 

Det er nå en kraftig økning av personer som tester positivt. Situasjonen er svært alvorlig, og det er krevende for mange kommuner å spore smitten. Vi må tenke felles dugnad for å hindre total nedstengning av Norge

Det har vært en betydelig økende smittespredning den siste tiden. I startet av august var det 300 nye smittede per uke. Antall tilfeller har siden økt betydelig, og i siste uke av oktober var det registrert 3000 nye smittede. De tre siste ukene har vi fått mer enn 6000 flere smittede i Norge. Kurven blir brattere uke for uke. Vi har hatt nedstengning av sykehuset i Hammerfest og flere «røde» kommuner i Finnmark.

 

Nedenfor kommer sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå.

Anbefalinger for alle i hele landet:

Sosial kontakt

Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.

Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)

Reiser

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

Regler for alle i hele landet:

Private sammenkomster og arrangementer

Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)

Uteliv

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

 

Med ønske om en Covid fri jul.

Per Walter Tynæs
Smittevernlege Båtsfjord kommune