Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innspill og merknader

Innspill og merknader sendes til:

 

Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord eller i e-post til: postmottak@batsfjord.kommune.no   innen 8. mars 2018.

 

Planen blir vedtatt i kommunestyret 25. april 2018.

Rapport analyse og tilrådning

Rapport analyse og tilråding for framtidig helse- og omsorgtjenester Båtsfjord kommune 

Ekstern gjennomgang av helse- og omsorgstjenestene - Rapport RO – 22. juni 2017

(pdf dokument)