Søknadsskjemaer for byggesak

Det er enda mulig å sende byggesøknaden på papir. Men tiden for krav om digitale søknader nærmer seg.

De fleste skjemaene må lastes ned og fylles ut manuelt før de sendes til kommunen. 

Søknadsskjemaer for byggesak - Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)