Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Salmar logo større

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn – Søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på ny lokalitet - Sandfjordneset i Båtsfjord kommune:
ingressbilde 2 skuterløyper vedtatt desember 2021

Vedtak av ny forskrift om snøskuterløyper i Båtsfjord kommune

Kommunestyret i Båtsfjord har i møte 16.12.2021 vedtatt forskrift for snøskuterløyper i Båtsfjord kommune. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Klagen må være sendt til Båtsfjord kommune innen 21. januar 2022.

dokflyt webapp

Melde feil på gatelys i Båtsfjord Kommune

Bruk Dokflyt Publikum.

Nå kan du melde inn feil på gatelys via vår nettside. Under menyen "selvbetjening" i toppmenyen, velger du Dokflyt webapp "Varsle om feil på gatelys".