Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Arealplaner for Båtsfjord kommune er nå tilgjengelig på internett

Båtsfjord kommune har vært med i et digitaliseringsprosjekt støttet av Kartverket og flere offentlige etater. Alle plankart og tilhørende plandokumenter er nå på nett. Som privatperson kan du nå se hva eiendommen din er regulert til, eller lagt ut til i kommuneplanens arealdel. Du finner lenke nederst i artikkelen.

Ledige tomter i Båtsfjord

Oversikt ledige boligtomter i Båtsfjord, oppdatert 10. januar 2020

NYHET: tomt ledig i Klausjorda.

Ingressbilde Nordfjord

VARSEL OM HØRING - DETALJREGULERING FOR NORDFJORD

Båtsfjord kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Nordfjord til høring og offentlig ettersyn. Berørte parter og hjemmelshavere blir varslet direkte. Kommunen vil holde et åpent møte om planforslaget. Dette blir annonsert senere.

Ingressbilde2_800x450

Høring - Fastsettelse av grense mellom elv og sjø i Syltefjordelva, Storelva og Sandfjordelva - Båtsfjord kommune

Båtsfjord kommune sender med dette på høring forslag til grense mellom sjø og elv i vassdragene Storelva, Syltefjordelva og Sandfjordelva, ihht. lov om laksefisk og innlandsfisk § 31d. Forslaget sendes på høring til interessenter i saken. Høringsfristen settes til 28. oktober 2020. Høringsinnspill sendes til Båtsfjord kommune per e-post: postmottak@batsfjord.kommune.no eller med vanlig post til PB. 610, 9991 Båtsfjord.