En ny arbeidsuke er ved veis ende, og dermed kommer det her en ny rapport fra hva som rører seg i min verden.

Denne uka startet med et møte i arbeidsutvalget til styret i Varangerhalvøya Nasjonalpark. Vi skal på befaring fra Hamningberg og hele veien rundt til Syltefjorddalen tirsdag og onsdag, det gleder jeg meg til.

Øst-Finnmark Rådet stod for et seminar angående samkjøring av beredskapen her øst, der et fast stasjonert helikopter i Kirkenes var et sentralt tema. Forsvarsministeren, fylkesmannen, politiet og Helse Nord var blant deltakerne. Det var gode innlegg og diskusjoner, og jeg har stor tro på at vi får på plass en best mulig beredskap for oss innbyggere her i øst i årene fremover.

Jeg har også vært til stede på forskjellige interne møter denne uka, innen sektorene helse og omsorg, kultur og oppvekst samt teknisk. Her har man tatt for seg samfunnsdelen av kommunens arealplan.

Det har også vært avholdt digitalt årsmøte/ landsmøte i organisasjonen Norske Vindkraftkommuner, der Båtsfjord er medlem.

Jeg jobber også for tiden mye i forhold til de endringene i det såkalte Havbruksfondet og innføringen av en produksjonsavgift på oppdrett som er foreslått. Dette fondet er en svært viktig inntektskilde for vertskommunene, og det bør være en selvfølge at vi får en betydelig andel av disse midlene. Her har jeg vært med på et ordføreropprop, og vi hadde et møte denne uka med bl.a. fylkesordføreren og stortingsrepresentanter, der dette ble diskutert grundig.

Onsdag hadde vi et kort møte i kommunestyret, der kun to saker ble behandlet, en ansettelsessak, og saken med de ødelagte kaiene i havna. Møtet kan sees i opptak, og referatet er allerede lagt ut her: https://prod.elementscloud.no/ElementsPublikum/938795592/Dmb

Torsdag hadde vi en flott samling hele dagen, der vi politikere, administrasjonen og de tillitsvalgte diskuterte økonomi og neste års budsjett. Vi har vedtatt en helt ny plan for budsjettarbeidet, og denne samlingen er punkt 4 på denne planen. Dagen var full av gode innlegg og diskusjoner, og jeg gleder meg til å følge denne prosessen frem mot årets siste møte i kommunestyret, der budsjettet skal vedtas.

I dag fredag har jeg vært til stede på et nytt møte i styringsgruppa for prosjektet ny skole og barnehage. Protokollene fra disse møtene legges også ut fortløpende på nettsidene til kommunen.

Ellers har vi jo hatt noen vanvittige fine dager denne uka i Fiskerihovedstaden, med sol døgnet rundt og en forsmak på sommerlige temperaturer, så det har vært helt magisk. Nå står ei langhelg for tur, og jeg ønsker dere ei riktig god langhelg!

 

Ronald