Hei igjen.

En svært spennende og begivenhetsrik uke er snart tilbakelagt.

Heldigvis har vi fortsatt ikke flere påviste smittetilfeller av Covid-19 i kommunen, så vi krysser fortsatt fingrene for at det stoppet opp med de to nylige tilfellene. Men igjen, dette viser at vi må holde trykket oppe i forhold til gode rutinene.

Mandag var Båtsfjord vert for møte Øst-Finnmark Rådet. Her ble en rekke saker diskutert og behandlet, bl.a. snøkrabbefiske, beredskap innen politi og helse, og effekten av kvotemeldinga. I tillegg var vi rundt på bedriftsbesøk. Det ble også tid til et møte i et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Båtsfjord, Berlevåg, Nesseby og Tana, der vi skal jobbe med å videreutvikle interkommunale tjenester.

Tirsdag hadde vi oppstartsmøte i utviklingsprosjektet Varanger = utvikling, som koordineres av Menon Economics, og finansieres av Fylkesmannen. Jeg var også med på styremøte i Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, der vi hadde befaring i Sandfjorddalen ved Hamningberg, samt oppe i Komagdalen.

Onsdag var virkelig en flott dag, med et langt og krevende møte i kommunestyret. Den desidert viktigste saken var at et enstemmig kommunestyre besluttet å bygge en ny skole der dagens Båtsfjord skole ligger. I tillegg til grunnskole, skal bygget inneholde videregående skole, LOSA, samordna helsetjenester (helsesykepleier, PPT og barnevern), folkebibliotek, volleyballhall og basseng. Så dette kommer til å bli et fantastisk spennende bygg!

Torsdag hadde Fylkesmannen et kurs for folkevalgte, der de spesielt tok for seg endringene som ligger i den nye kommuneloven.

I går fredag var styringsgruppa i full gang med å gå videre i prosjektet «Samlokalisering av kommunale tjenester». De jobber nå for fullt med å planlegge en ny barnehage til erstatning for de to gamle, samt se hvordan man eventuelt kan plassere kulturfunksjoner i det nye skolebygget.

I morgen søndag gleder jeg meg til å delta på historiens første prestevigsel i Båtsfjord, der Anne Kirsti Kjenne skal vigsles som prest, og innsettes som sokneprest hos oss.

Ha ei riktig god helg!

Og husk, vask hendene, hold avstand, og ta vare på hverandre.