Hei igjen.

Mandag hadde vi et møte i krisestaben. Med bakgrunn i at vi nå ser at vi er på vei inn i en ny bølge med smitte, vedtok vi å skjerpe inn karantenekravene, og øke antallet tester etter reiser for de ansatte i Båtsfjord Kommune, samt private bedrifter.

Informasjon om dette er lagt ut på nett, bl.a. her:

https://batsfjord.kommune.no/smitteverntiltak-og-oppfoelging-naar-personer-unntas-karanteneplikt.6340261-51333.html

Etterpå fikk jeg endelig anledning til å besøke den flotte, nye tråleren til Havfisk, Kongsfjord. Jeg fikk full omvisning i stort sett alle kriker og kroker, og en god kaffeprat med skipper, fabrikksjef, chief og flere av mannskapet på 21 stk. Dette er virkelig et imponerende fartøy og en fantastisk arbeidsplass. Jeg er naturlig nok spesielt interessert i den delen av tråleren som har nye systemer for å håndtere fisken både levende og blodfersk til produksjon på land.

Tirsdag hadde jeg på meg to hatter, både ordfører og pappa, og var med niende klasse oppe i reingjerdet til siidaen som holder til på vestsiden av Varangerhalvøya. Her er de snart ferdige med å merke, sortere og klargjøre flokkene til vinterbeite. Det er kjempebra at ungdommen får et lite innblikk i denne flotte næringa, som bl.a. har tatt i bruk droner og GPS for å overvåke og drive reinen i riktig retning. De fikk også sett hvordan den fantastiske råvaren reinkjøtt blir til, der dyrene blir slaktet på kyndig vis. Den ene av de to slakterne er 79 år, og har slaktet rein siden i 1969, så her var det virkelig erfarne hender som var i sving. Tusen takk til Frode og de andre reineierne og ansatte som lar oss få lov til å være med på dette!

Om ettermiddagen deltok jeg på et informasjonsmøte i regi av Fylkesmannen, i forhold til spesielt smitteutbruddet i Hammerfest. Her fikk vi god, oppdatert og nyttig informasjon, noe som er viktig når situasjonsbildet endrer seg slik som vi har sett den siste tiden.

Onsdag hadde vi et møte i arbeidsutvalget i Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre, før KS sin høstkonferanse om statsbudsjettet og kommuneøkonomi stod på programmet. Torsdag bestod av de faste ukemøtene med organisasjonene og styringsgruppa for samlokalisering, og på kvelden var det medlemsmøte i Fiskerigruppa. Her fikk vi presentert spennende planer fra et selskap som ønsker å etablere seg i Fiskerihovedstaden. Her er det snakk om spennende planer, bl.a. innen bekjempingen av marin forsøpling. Mer informasjon vil komme når dette er mer konkret.

Fredag ble det tid og rom for å forberede onsdagens kommunestyremøte, der vi bl.a. skal ta for oss eventuelle kulturfunksjoner som kan samlokaliseres. I tillegg ble budsjettdokumentene klare på onsdag, så nå er vi i full gang med å se hvilke rammer vi har å jobbe innenfor til neste år. Budsjettprosessen er annerledes i år, vi politikere får ikke fremlagt et ferdig forslag fra rådmannen, men skal selv være mer aktive i utformingen av budsjettene.

Til slutt har jeg lyst til å gjengi litt av det smittevernlegen i Hammerfest sa på torsdag. Der står de nå som kjent midt inne i en svært krevende situasjon i forhold til koronautbruddet der. Hun presiserer at det er hvem som helst som kan bli smittet, og at vi ikke må havne der at det å bli smittet kan bli forbundet med skam. Problemet som da kan oppstå, er at folk kan vegre seg for å teste seg eller gå i karantene. Det er viktige ord å ta med videre. I tillegg brukte hun begrepet «digital omsorg», som jeg synes er veldig fint. Ta en telefon, en kjapp videoprat, eller send en melding til noen du tror kanskje kan trenge det i disse tider. Det koster ingenting, men kan bety mye mer enn du aner.

Husk, hold avstand, vask hendene og ta vare på hverandre!

Ha ei riktig god helg.

 

Ronald