Når vi nå får tilbakemelding om at det enkelte timer er mer enn 5 personer å trener samtidig, går det av noen alarmklokker hos oss.

Det skal være unødvendig å minne brukerne av rommet på, at det ikke skal være mer enn 5 stk til enhver tid inne på styrketreningsrommet.

Systemet er, enda, tillits basert, men om det er slik at noen blåser i pandemi og smittevern, ser vi ingen annen utvei enn å begynne med kontroller av rommet.  Vi er avhengige av at alle følger reglementet som er satt opp, for at vi skal kunne holde styrketreningsrommet åpent.

Vi vil vurdere å innføre stikk-kontroller av styrketreningsrommet heretter, om vi får flere henvendelser av denne sorten. Vi ber alle brukere om å ta ansvar for å beholde de få tilbudene vi har.

Takk for at dere tar ansvar.