Helsestasjonen

Har 1.6 stilling som helsesøster, der en er ansatt i 100 % stilling og en i 60% stilling.

HELSESTASJON FOR UNGDOM

Et tilbud til ungdom mellom 13 og 25 år