Du er her: Hjem > Skoler og barnehager

Søknadsfrister barnehageområdet 2016

Barnehageplass 2016 / 2017

Barnehageplass

Vi har 2 barnehager i Båtsfjord. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen har vedtatt nye regler for foreldrebetaling i barnehagen med mulighet for reduksjon i foreldrebetaling

Priser barnehageplass 2016

Nye priser vedtatt i kommunestyret 16.12.2015

Oppdatert

Barnehageruta 2015 / 2016

Søknadskjema barnehageplass

Vedlagt ligger søknadsskjema for barnehageplass.

Skolerute 2015/2016

Skolerute for Nordskogen skole og Båtsfjord skole.

Invitasjon til lærere

Søk jobb hos oss. Vi trenger din kompetanse!
Gunstige økonomiske fordeler for adjunkter, adjunkter med tilleggsutdanning og lektorer

Informasjon om barnehagene i Båtsfjord

Foreldreinformasjonshefte for de kommunale barnehagene i Båtsfjord.