Du er her: Hjem > Skoler og barnehager

Priser barnehageplass 2016

Nye priser vedtatt i kommunestyret 16.12.2015

NB! Prisene er ikke oppdatert i hht gjeldende priser

Søknadskjema barnehageplass

Vedlagt ligger søknadsskjema for barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen har vedtatt nye regler for foreldrebetaling i barnehagen med mulighet for reduksjon i foreldrebetaling

Skolerute 2015/2016

Skolerute for Nordskogen skole og Båtsfjord skole.

Invitasjon til lærere

Søk jobb hos oss. Vi trenger din kompetanse!
Gunstige økonomiske fordeler for adjunkter, adjunkter med tilleggsutdanning og lektorer

Oppdatert

Barnehageruta 2015 / 2016

Barnehageplass

Vi har 2 barnehager i Båtsfjord. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Informasjon om barnehagene i Båtsfjord

Foreldreinformasjonshefte for de kommunale barnehagene i Båtsfjord.

Vedtekter Båtsfjord kommunale barnehager

Våre barnehagevedtekter