Du er her: Hjem > Skoler og barnehager

Nullmobbing

Nullmobbing medium gul.png

Skoleskyss 2016/2017

Alle elever som starter i 1. klasse og ønsker skoleskyss må søke elektronisk om dette så snart som mulig. Elever i grunnskolen må kun søke på nytt dersom de bytter skole eller bosted.

Det er Finnmark fylkeskommune som er ansvarlig for og organiserer all skoleskyss til grunnskole og videregående skole i fylket. 

I Finnmark har følgende elever krav på fri skoleskyss: 

  • 1. og 2. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 2 km fra skolen
  • 3. - 10. klassetrinn (grunnskole) - elever bosatt mer enn 4 km fra skolen
  • Elever i videregående skole som bor mer enn 4 km fra skolen
  • Elever med særskilte behov (etter søknad)

Barnehageruta 2016 - 2017

Barnehagene åpner for barna første dag onsdag 24. august.
Åpningstid fra kl 06.45-16.15.

Skoleruta 2016-2017

Her kan dere se skoleruta for Båtsfjordskolene 2016-2017.

Båtsfjord skolene, skoleruta 2016 - 2017

Skolerute for grunnskolen i Båtsfjord neste skoleår.

Søknadsfrister barnehageområdet 2016

Barnehageplass 2016 / 2017

Barnehageplass

Vi har 2 barnehager i Båtsfjord. Søknadsfrist 1. april og 1. oktober.

Søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage

Regjeringen har vedtatt nye regler for foreldrebetaling i barnehagen med mulighet for reduksjon i foreldrebetaling

Priser barnehageplass 2016

Nye priser vedtatt i kommunestyret 16.12.2015