God fredag.

Ordfører får en del spørsmål om budsjettet for 2017. En av kommunestyrets viktigste oppgaver er å vedta budsjettet og økonomiplanen for kommende år. I årets budsjett har kommunestyret styrket rammene til kommunes primæroppgaver som er barn, unge og eldre.

Vedlikeholdet av kommunale bygninger i Båtsfjord har lidd under stram kommuneøkonomi gjennom flere år.

Den siste perioden har det likevel skjedd ei gledelig og nødvendig positiv utvikling. Mange bygg har blitt – eller er i ferd med å bli oppgradert/renovert (helsesenteret, idrettshallen, rådhuset).

Dette arbeidet skal fortsette. Nå står barnehagene og skolene for tur. Vi skal lage et enda bedre oppvekstmiljø for Båtsfjords framtid. Nå starter arbeidet med å realisere en barnehage og en skole.

Kommunale bygg er eiendommen til alle som bor i Båtsfjord. Godt vedlikehold er god økonomi. Gjennom dette forvalter vi fellesskapet sine ressurser på beste måte.

Dessuten skal vi kunne tilby både barn, unge og eldre gode tjenester. Da må bygningene våre ha god standard og være tilpasset de kravene som kreves. Som ordfører tar jeg dette på alvor, og dette bidrar å utvikle kommunen. Det er inspirerende!

 

Snart er mørketiden over, og fremover vil sola vise seg sakte men sikkert i de ulike delene av fylket vårt.

 

Vi minner på: Gudstjeneste i Båtsfjord kirke søndag kl.11.00.

På kino: Fredag 20.1 kl. 18.00 og søndag 22.1 kl. 17.00. NORGESPREMIERE. Marcus & Martinus - Sammen om drømmen

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Vennskap gir deg følelsen av å være god og varm.

 

Geir Knutsen
Ordfører