God fredag, og vel overstått sommerferie!

Da er vi startet på årets første høstmåned, og nye muligheter ligger foran oss.

Barnehagene og skolene er kommet godt i gang igjen etter sommerferien.

Båtsfjord skole startet med et flott prosjekt i samarbeid med ungt entreprenørskap. Temaet var «drømmeskolen». Her fikk samtlige elever komme med sine ideer, tanker og forslag om den nye skolen som nå skal realiseres.

Jeg vil berømme alle for fantastisk innsats og alle bidragene. Dere finner mer informasjon og bilder på hjemmesiden – www.ue.no

Arbeidet med ny helse- og sosialplan fortsetter, og det har vært arbeidet intenst med denne med blant annet enda et folkemøte. En viktig plan for alle våre innbyggere. Planen vil bli sendt ut på høring i løpet av høsten. Her håper jeg alle kjenner sin besøkelsestid.
Husk god helse skapes ikke først og fremst i helsesektoren, men der vi lever livene våre. Derfor er det viktigere enn noen gang å sette fokus på forebygging og helsefremming, ikke bare på reparasjon.

Arbeidet med mudring av havna vår fortsetter. Enda større utstyr er nå på plass i fiskerihovedstaden. Dette arbeidet skal være ferdig om et år.

Utvidelsen av Båtsfjord Sentralfryselager er i rute og skal være ferdig ved årsskiftet.

Tirsdag 12. September skal Hamnefjell vindkraft åpnes. Dette blir en stor begivenhet. Jeg oppfordrer alle til å delta på dette. Program vil komme.

Vi minner på: Alle kvinner født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 4.9-14.9. 2017. Se kommunens hjemmeside for ytterligere informasjon.

Mandag arrangeres barnas dag på idrettshallen (kl.17-20). Kom og prøv ulike aktiviteter.

På kino: Søndag 3.9 kl. 1900.  Biler 3

Ord på veien: Barna våre er det mest dyrebare vi har.

God helg!

Geir Knutsen
Ordfører