Merknader og innspill kan sendes per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no eller med vanlig post til Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord.

For spørsmål ta kontakt med Teknisk sjef Trond Henriksen per e-post trond.henriksen@batsfjord.kommune.no.

Høringsdokumentene finner du her:

1. Høringsbrev

2. Adresseliste

3. Høringsdokument

4. Forslag til ny forskrift

5. Kartlagte friluftslivsområder

6. Utredning naturmangfold

7. Kart skuterløyper

8. Kart skredfare