I administreative stillinger sitter brannsjef i 30 % stilling og leder beredskap/varabrannsjef i 30 % stilling.

Brannvesenets hovedoppgaver:

- Være innsatsmannskap ved brann og ulykker.

- Gjennomføre lovpålagte tilsyn på særskilte brannobjekt.

- Drive aktivt forbyggende arbeid med opplæring og informasjonsarbeid.

- Aktivt forebyggende arbeid mot særskilte risikogrupper.

- Gjennomføre lovpålagte feiinger og tilsyn av piper og ildsteder