Vannavstenging

Gebyr: kr 1086,- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger

Forringelsesgebyr

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 224,- pr. m2
 

Vanntining/kloakkspyling

Vanntining/kloakkspyling pr time kr 1.896,- eks mva