Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Mestrinhaktivitetdeltakelsetillit

Dagtilbud for hjemmeboende demente

Åpen omsorg har startet opp med et vedtak basert dagtilbud for hjemmeboende demente for å aktivisere, øke livskvaliteten, gi hverdagen innhold og for å avlaste de hjemme.

bba3b686-0819-4fc8-b293-41b7f5f9156f

Fysioterapi

Fysioterapi 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. 

Ledsagerbevis

2022

For å gjøre det litt lettere for våre brukere å finne frem, har vi samlet alle våre søknadskjemaer og lagt dem tilgjengelig på denne siden. Skjemaene er satt opp alfabetisk.

Klikk her>>

Bildet er hentet fra pixabay

Anmeldelse og erstatning

En veileder for fornærmede i straffesaker av Overgrep.no.

Litt om om veilederen

I denne veilederen har vi samlet svar på vanlige spørsmål som vi får fra de som er utsatt for alvorlige straffbare forhold, samt noen nyttige erfaringer som vi håper andre kan ha nytte av. Vi har bygget opp veilederen på samme måte som gangen i en straffesak, men med størst vekt på selve prosessen med anmeldelse og avhør.

Av Bistandsadvokatene Eirik Teigstad, Lina Stormoen og Stephanie Nordby Bruun. Oslo, 16.09.2021

 

Rapport

PSYKISK HELSE I SKOLEN 2019

SAMORDNA HJELPETJENESTE BÅTSFJORD

I Båtsfjord kommune var det registrert stor pågang når det gjaldt psykiske helseproblemer på ungdomsskolen i forbindelse med skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Dette til tross for at kommunen har 2 stk. 100% stillinger som helsesykepleier (hvor en er konstituert, men er under utdanning). Mange av problemstillingene som kom fram overgår det som er naturlig for helsesykepleier å ivareta.