Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bildet er hentet fra pixabay

Anmeldelse og erstatning

En veileder for fornærmede i straffesaker av Overgrep.no.

Litt om om veilederen

I denne veilederen har vi samlet svar på vanlige spørsmål som vi får fra de som er utsatt for alvorlige straffbare forhold, samt noen nyttige erfaringer som vi håper andre kan ha nytte av. Vi har bygget opp veilederen på samme måte som gangen i en straffesak, men med størst vekt på selve prosessen med anmeldelse og avhør.

Av Bistandsadvokatene Eirik Teigstad, Lina Stormoen og Stephanie Nordby Bruun. Oslo, 16.09.2021

 

Nyansatte i Båtsfjord Kommune. Lars Kristian Hasselø og Vilde Marie Næss

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Rapport

PSYKISK HELSE I SKOLEN 2019

SAMORDNA HJELPETJENESTE BÅTSFJORD

I Båtsfjord kommune var det registrert stor pågang når det gjaldt psykiske helseproblemer på ungdomsskolen i forbindelse med skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Dette til tross for at kommunen har 2 stk. 100% stillinger som helsesykepleier (hvor en er konstituert, men er under utdanning). Mange av problemstillingene som kom fram overgår det som er naturlig for helsesykepleier å ivareta.

styrketrening

Styrketreningsrom i Båtsfjord

Båtsfjord kommune tilbyr muligheten til å drive egentrening i styrketreningsrommet i idrettshallen.
Inngangen er på baksiden av idrettshallen og man må ha nøkkelkort for å komme inn.
Nøkkelkort kan kjøpes på servicetorget på Rådhuset, inntil videre.