Kulturskolen        
  Elever over 20 år Selvkost, pr. år    kr            12150  
  Elever under 20 år pr. år    kr              2780  
  Søskenmoderasjon 2 barn - 20 % pr. år    kr                560  
  Søskenmoderasjon mer enn 2 barn - 40 % pr. år    kr              1110  
  Utleie av instrument (begrenset utvalg) pr. år    kr              1140  
  Salg av tjenester til kor/korps for voksne Selvkost, pr. time    kr                640  
           
  2021/2022