Vedtak i saken

I behandling av sak PS 55/2024 i møte i kommunestyre den 19.06.24 ble det vedtatt en investeringsramme på kr 91 000 000,- for realisering av ny barnehage på tomten til gamle Nordskogen skole.

Saksdokumenter kan hentes via denne lenken.

Møtereferat fra styringsgruppen

 

MØTE     DATOMØTEREFERATVEDLEGG
    
Nr. 714.05.2024Hent referat -
Nr. 610.04.2024Hent referat -
Nr. 522.06.2023Hent referatHent vedlegg
Nr. 416.05.2023Hent referat -
Nr. 303.03.2023Hent referat  -
Nr. 218.01.2023Hent referatHent vedlegg
Nr. 114.12.2022Hent referatHent vedlegg