Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

Utmerkelse for lang og tro tjeneste.

Rita Nilsen og Heidi Jonassen ble fredag den 14/7-2023  tildelt utmerkelsen for lang og tro tjeneste.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 25 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel, etter søknad fra arbeidsgiver.
Medaljen er en anerkjennelse fra arbeidsgiver for lang og tro tjeneste. I Båtsfjord kommune er dette for 35 år tjeneste.

Fra venstre: Heidi Jonassen og Rita Nilsen. Foto privat.

Vi har behov for støttekontakter

Ser du at du har tid til overs i
hverdagen og kunne tenkt deg å
være til hjelp for noen som
trenger det?

Eks: Handlehjelp, treningskompis,
kafe turer eller kjøre/gå turer.

Bilde. Seniorer på utflukt. Bilde er hentet fra Pixabay.

Informasjon om endringer ved Båtsfjord legekontor.

Fra og med 27.02.2023 vil det ikke lenger være mulig å ringe legekontoret for å bli satt på ringeliste til legene.

Telefontimene vil bli erstattet med telefonkonsultasjoner/ videokonsultasjoner og korte 10 minutters timer der pasienten må møte fysisk opp hos lege.
 Det nye til timene, vil utløse en egenandel slik at pasientene må betale for konsultasjonen.

Bildet av gammeldags telefon er hentet fra Pixabay

Julebord på Alderspensjonatet

I går (den 8 desember) var det igjen duket for julebord for beboerne på alderspensjonatet på helsesenteret.

Foto : Privat

Brosjyre fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager. Last ned hele brosjyren frs DSB her>>

Lenke til Direktoratet for Samfunnssikerhet og beredskap side for privatpersoner.

 

dette må du ha hjemme

Anmeldelse og erstatning

Litt om om veilederen

I denne veilederen har vi samlet svar på vanlige spørsmål som vi får fra de som er utsatt for alvorlige straffbare forhold, samt noen nyttige erfaringer som vi håper andre kan ha nytte av. Vi har bygget opp veilederen på samme måte som gangen i en straffesak, men med størst vekt på selve prosessen med anmeldelse og avhør.

Av Bistandsadvokatene Eirik Teigstad, Lina Stormoen og Stephanie Nordby Bruun. Oslo, 16.09.2021

 

Bildet er hentet fra pixabay

Psykososialt kriseteam

Dersom noen har behov for å snakke med noen i kriseteamet i kommunen, kan de ringe Båtsfjord Helsesenter på 789 85 400. Telefonen er døgnbemannet.