Tema under møtet vil være:
•Bakgrunnen for detaljreguleringen
•Planprosess og fremdrift
•2522099419

  • Medvirkning og innspill
    •Innhold i innspill og frist
    •Spørsmål og diskusjon
    Enkel Servering

Vel Møtt.