LØYPE 7A Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord.

LØYPE 8 Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvik-vannene og derffra langs kraftlinjetraseen til Vardø.

Deler av LØYPE 15 fra bommen i dalen, langs tidligere fylkesvei 333 i Båtsfjord-dalen til Nordfjord i Syltefjord.